naslovna_energy_micro_mikrokontroleri_elektronika_automatika.rs.jpgU ovoj kompaniji kažu da njihova familija mikrokontrolera, EFM32 Gecko, produži trajanje baterije čak do četiri puta. EFM32 Gecko familija mikrokontrolera je prva familija koja je izašla sa nove proizvodne linije ovog Norveškog proizvodjača. Serija je zasnovana na ARM Cortex-32 arhitekturi za mikrokontrolere i koristi samo četvrtinu energije potrebne postojećim 8, 16 ili 32-bitnim mikrokontrolerima.
 
 
 

  Dokazano je da troše manje od 180 μA po MHz dok izvršava “real life” kodove iz flash memorije. Smatra se da troši najmanje struje u aktivnom modu, manje od bilo kog drugog kontrolera koji se može naći na tržištu. Takođe troši i najmanje energije u standby režimu, tipično oko 900 nA. U najdubljem sleep modu ovi kontroleri troše manje od 20 nA. Prema fabričkim podacima start-up vreme je manje od 2 μs koje ga svrstava u red sa najbržim industrijskim mikrokontrolerima.
 

 

 
Ostale karakteristike ovog mikrokontrolera su:
 

 

 
–  sadrži LCD kontroler koji podržava veličine displeja do 4×40 segmenata i radi sa manje od 900 nA;
 

–  8-kanalni 12-bitni 1M samples/sec A/D konvertor koji radi sa strujom od oko 200 μA; slika_energy_micro_mikrokontroleri_elektronika_automatika.rs.jpg

 

–  brown-out detektor koji radi sa manje od 100 nA;

 

–  32kHz real-time brojač sa potrošnjom od 50 nA;

 
–  UART sa 9600 bps.
 
 
 
  22 različita EFM32G mikrokontrolera biće dostupni u narednih nekoliko meseci, u različitim pakovanjima uključujući i QFN32, QFN64, QFP100 i BGA11. EFM32G će imati nesimetrično napajanje od 1.8 do 3.8V. Radni temperaturni opseg se kreće u granicama od -40° C do +85° C. Programeri će imati na raspolaganjudo 128kB flash memorije, i do 16 kB RAM memorije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.