Ideja ovog sistema je da ne morate više postavljati posebno ploče za stvaranje električne energije i drugi sistem za zagrevanje vode. Sada za to postoji jednostavno rešenje u obliku hibridnog sistema grejanja.

 Ukoliko ste već ograničeni prostorom na vašem krovu i trebali ste da odaberete koji će te sistem da koriste, sada imate novi sistem koji je proizvodi slovačka kompanije koja se bavi proizvodnjom sistema za prikupljanje solarne energije kao i njihovom transformacijom u električnu ili toplotnu. Ovo inovativno rešenje pod nazivom LOGITEX omogućuje korišćenje solarnih fotonaponskih panela za proizvodnju el.energije i za zagrejavanje potrošne tople vode ili kao potporu grejanju.

Najkorisnija primena solarne energije iz fotonaponskog sistema

 Grejači vode LOGITEX predstavljaju novo tehničko rešenje za zagrevanje vode korićenjem obnovljivih izvora energije. Za grejanje se koristi solarna energije koja putem fotonaponskih panela proizvodi jednosmernu struju koja zagreva vodu u bojleru, a tajna čitavog sistema krije se u originalnom spoju grejača sa fotonaponskim panelima. Na taj način se proizvedena električna energija iz FN sistema može iskoristiti bez gubitaka dok postrojenje radi vrlo efikasno uz osiguranje toplotne zaštite i sigurnosne regulacije sistema.

 Jednostavnost sistema pruža praktično neograničene mogućnosti korišćenja ovog sistema u porodičnim kućama, stambenim i poslovnim prostorima te industrijskim objektima.

Slika br.1 Blok šema provezanog sistema

 Korišćenje fotonaponskih sistema za zagrejavanje vode je oblik ekološki prihvatljive proizvodnje električne energije koju u upotpunosti iskorišćava sam proizvođač(korisnik), a za postavljanje sistema nisu potrebne nikakve dozvole. Iz tog razloga, električna energija dobijena iz FN sistema na ovaj način predstavlja najkorisnije moguće rešenje.

Kako funkcioniše LOGITEX sistem?

 Električni grejači LOGITEX mogu koristiti dva izvora električne energije za zagrevanje vode: naizmeničnu struju iz električne mreže te jednosmernu struju iz fotonaponskih sistema koji omogućava značajne uštede troškova prirodnog gasa (plina) ili električne energije iz mreže. U tom smislu razlikujemo dva modela LOGITEX električnih grejača: LX ACDC/M i LX ACDC/M+K, pri čemu se M+K model razlikuje po tome što ima dodatno ugrađen cevni izmenjivač vode za dovođenje toplotne energije iz drugog spoljnog izvora.

 Oba modela grejača vode opremljena su univerzalnom istosmernom spiralom koja je podešena na maksimalnu snagu grejača od 2.0 kW što odgovara 8 panela u sistemu, a moguće su i izvedbe manjih snaga od 1 kW i 1.5 kW, odnosno sa 4 i 6 fotonaponskih panela. Dataljniju podelu možete pogledati u Tabeli 1.

Tabela 1. Broj osoba i panela u odnosu na količinu vode u bojleru

 Osim navedenog korisnici sistema mogu izabrati i mogućnost korišćenja sistema s pretvaračem ili bez njega. U slučaju izaberete sistem s pretvaračem, nakon što pomoću proizvedene električne energije ugrejete vodu u bojleru na željenu temperaturu, ona će biti dostupna za potrošnju u vašem domu čime dodatno štedite. Ako se pak odlučite da ugraditi sistem bez pretvarača u tom slučaju potencijalno proizvedena električna energija iz solarnog sistema ostaje neiskorišćena.

 Željenu temperaturu vode u bojleru moguće je podesiti u rasponu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, pri čemu optimalna temperatura iznosi 45 °C, dok je u zimskim mesecima preporučljivo postaviti termostat na višu temperaturu zbog manjeg intenziteta Sunčevog zračenja. Kako bi se maksimalno smanjili gubici toplote u bojleru on je izoliran tvrdom poliuretanskom penom.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.