naslovna rs485 serijski protokol rs232 automatikaRS485 je najrasprostranjeniji serijski metod posle RS232 protokola i ovde će biti reči o njegovom povezivanju. RS485 primopredajnik (Transceiver) uobičajeno poseduje samo 8 pinova. Četiri za vezu sa mikroprocesorom ili PLC koji prima ili šalje podatke, dva za napajanje i dva za vezu sa RS485 linijom.

1 rs485 serijski protokol povezivanje
Slika br.1 Tipičan RS485 primopredajnik – 14DS75176B
2 rs485 serijski protokol blok sema povezivanje automatika.rsSlika br.2 Šema izolovanog primopredajnika za vezu sa 485 linijom

Primena RS485 komunikacije

 RS485 je najviše korišćen protokol u raznim merno-akvizacionim i kontrolnim aplikacijama. Treba razumeti da je RS485 samo low level deo protokola čiji primopredajnici i mreža obezbeñuje fizički nivo za prenos poruke i postavljanje niza bitova na liniju. Ovo je samo donji nivo, koji se dalje nadograđuje high level protokolima kao što su Modbus, PPI, MPI i Profibus.

Kako uređaji komuniciraju na RS485 liniji

 Da bi uređaji uspešno komunicirali na RS485 linije neophodan je dodatni deo protokola za prenos, uobičajeno nazvan high level protokol.
1. Po definiciji svih protokola baziranih na RS485 vezi svi primopredajnici počinju rad u stanju visoke impedance. Time je linija slobodna za početak prenosa.
2a. Nadalje, većina high level protokola definiše samo jedan od primopredajnika kao master i samo on može da započne prenos slanjem upitnika (query) ili neke komande.
2b. Postoje tipovi high level protokola koji se zasnivaju na RS485 protokolu i koji dozvoljavaju više master-a na jednoj liniji veze. To je slično Ethernet vezi, ali tada high level protokol mora da prepozna koliziju na liniji, po potrebi odmah ponovi ili za kasnije odgodi novo slanje.
3. Svi ostali primopredajnici (slave) slušaju poruku na liniji. U zavisnosti od poruke i adrese u njoj, javlja se samo prozvani slave i odgovara masteru.
4. Moguća je i broadcase poruka, koja važi za sve ( na primer master reset svih uređaja) ali na nju se ne odgovara.
 Ovakav tip protokola usled brojnih kolizija u praksi koristi samo 37% propusnog opsega veze.

 Uvod i više infromacija o RS485 protokolu pogledajte OVDE.

 Dalja objašnjejna termina i pojmova možete pronaći na sajtu Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.