productivity_3000_automationdirect_pacnaslovna__baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_1.jpgProductivity3000® – Programmable Automation Controller je najnovija generacija industrijskih kontrolera kompanije AutomationDirect , koja objedinjuje sve napredne osobine i mogućnosti PC-baziranog upravljačkog sistema sa najboljim mogućnostima klasičnog PLC-a. Productivity3000 je modularni rek bazirani sistem koji može imati preko 115.000 I/O linija uključujući tu lokalnu, ekspanzione i udaljene baze. Sistem obuhvata kompletnu ponudu digitalnih, analognih i I/O modula specijalne namene.

productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs.jpg
  Procesorski modul visokih performansi ima 50 MB memorije, izuzetno kratak scan ciklus i čak sedam komunikacionih portova. Portovi za lokalnu i udaljenu ekspanziju su već ugrađeni u procesorski modul, kao i Ethernet i serijski portovi potrebni za povezivanje sa lokalnom mrežom i industrijskim uređajima koji koriste serijsku vezu. Bazi sa procesorskim modulom možete pridružiti još četiri baze namenjene lokalnoj ekspaniziji, vezujući ih preko USB porta. Lokalnoj baznoj grupi možete pridružiti još 32 udaljene bazne grupe preko Ethernet mreže, koristeći Ethernet portove za Remote I/O ekspanziju na procesorskom i Remote Slave modulima. Svaka udaljena grupa može imati maksimalno 5 rekova, što znači da sistem u maksimalnoj konfiguraciji može imati do 165 rekova, 1.815 modula i 116.160 I/O tačaka. Konfigurisanje sistema može biti obavljeno online, kada softver za programiranje autonomno detektuje kompletnu konfiguraciju, uključijući i lokalne i udaljene baze. Sistem se može konfigurisati i offline jednostavnim izborom baza i modula u dijalogu za konfiguraciju. Nakon definisanja konfiguracije, moguće je memorisati poziciju svakog od modula i zaštiti sistem od izmene konfiguracije.
Karakteristike
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_2.jpg
CPU

 • Jedan procesor za sve namene P3-550
 • 50 MB korisničke memorje – za leder program, podatake, logovanje i čuvanje kompletne dokumentacije.
 • Procesor na 266 MHz garantuje izuzetno kratak scan ciklus (samo 650 μS pri 3 kByte-a logike i 1000 I/O linija).
 • Moćan procesor obezbeđuje i praktično neograničen broj PID petlji, tajmera i brojača za vašu aplikaciju. Moćni alati za Task management ugrađeni u softver za programiranje pomažu vam u optimizovanju leder koda.
 • Na procesoru se nalazi LCD displej za prikaz 4×10 karaktera, koji u kombinaciji sa tastaturom omogućava kontrolu parametara i sistemskih poruka, ali i prikaz poruka koje je definisao korisnik. Na Remote slave modulu P3-RS postoji displej istih mogućnosti.
 • Modul P3-550 na sebi ima 7 komunikacionih portova – više nema potrebe da dodajete dodatne komunikacione module i tako smanjujete broj slobodnih mesta u reku.
 • Dva serijska komunikaciona porta – RS-232 i RS-485, oba podržavaju brzine transfera do 115,2k po Modbus RTU. Master/Slave i ASCII In/Out protokolu
 • Dva 10/100 Mb Ethernet porta: jedan namenjen za Remote ekspanziju, a drugi za Modbus TCP/IP programiranje i komunikaciju sa uređajima koji podržavaju ovaj protokol.
 • Tri USB porta: jedan USB (tip A) port namenjen lokalnoj ekspanziji, drugi USB (tip A) port namenjen logovanju podataka na fleš disk i transferu projekta sa njega i treći USB (tip B) port namenjen programiranju.
Modul za lokalnu ekspanziju
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_3.jpg
  Procesorski modul na sebi poseduje USB port za lokalnu ekspanziju. Preko ovog porta lokalna grupa rekova se može proširiti sa još četiri reka, a pri tom ne treba kupavati neki specijalni modul niti zauzimazi mesto u procesorskom reku. Dovoljno je u sledeći rek dodati modul P3-EX za lokalnu ekspanziju i povezati ih USB kablom kako je prikazano na slici. Maksimalna dužina USB kabla između dva reka je 4,9 m.

Remote Slave modul

Port za Remote ekspanziju ugrađen na procesoru P3-550 omogućava povezivanje do 32 udaljena reka upotrebom standardne Ethernet opreme, kao što je prikazano na slici.

productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_4.jpg

  Upotrebite P3-RS Remote slave modul kada vaš sistem ima veliki broj I/O linija, ili rekovi moraju biti ekstremno udaljeni. Upotrebom optičke Ethernet mreže rastojanja među rekovima se mogu meriti kilometrima. Remote slave modul P3-RS se instalira u procesorskom slotu udaljene baze i ima sledeće karakteristike:

 • Programibilni LCD od 4×10 karaktera
 • Dva serijska porta: RS-232 i RS-485
 • Jedan Ethernet port za vezu sa procesorom
 • Dva USB porta – za programiranje i lokalnu ekspanziju
 • Dva prekidača sa deset pozicija za podešavanje adrese modul
Koristeći USB (tip B) port na modulu možete programirati procesor sa lokacije na kojoj se nalazi udaljena grupa rekova.
Baze i napajanja
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_5.jpg  Productivity3000 nudi 4 modela baza i dva modela napajanja. Prema vašim potrebama možete izabrati bazu sa 3, 5, 8 i 11 slotova. Ovaj broj odnosi na samo I/O module jer procesor i napajanje imaju zasebne slotove.

U ponudi su dva modela napajanja: P3-01AC za priključak na 110/220V AC napona, i P3-01DC za priključenje na 24-48V DC napona. Oba napajanja imaju dovoljan kapacitet da zadovolje bilo koju kombinaciju I/O modula bez obzira na veličinu reka – ne morate više da brinete o Power Budeting-u. Smestite modul koji vam je potreban u slot koji želite.
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_6.jpg

Digitalni ulazni moduli

Productivity3000 sistem obuhvata 4 digitalna ulazna modula za DC 12-24V signale, dva modula za AC 100-240V signale i jedan modul namenjen simulaciji digitalnih ulaza.

productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_tab1.jpg
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_14.jpg
Digitalni izlazni moduli
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_tab2.jpg
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_15.jpg

Analogni ulazni moduli

Productivity3000 sistem obuhvata 6 tipova analognih ulaznih modula.

productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_tab3.jpg
  Svi moduli na sebi imaju LCD namenjen dijagnostici modula i kontroli ulaznih signala. Nema više potrebe za instrumentom radi kontrole ulaznog signala, na displeju se direktno prikazuje vrednostu izmerena u mA i V, ili inkrementima.
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_7.jpg
Analogni izlazni moduliProductivity3000 sistem obuhvata 7 tipova analognih izlaznih modula. Kao i analogni ulazni moduli oni na sebi imaju dijagnostički LCD.

productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_tab4.jpg

Kombinovani analogni moduli

Pored čisto ulaznih i izlaznih analognih modula, Productivity3000 sistem obuhvata i 2 kombinovana analogna modula–naponski i strujni, koji na sebi takođe poseduju LCD za dijagnostiku:

productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_tab5.jpg

Programiranje

  Sistem Productivity3000 je zaokružen potpuno novim, moćnim softverskim paketom za programiranje. Paket Productivity Suite Programming Software možete besplatno skinuti sa sajta proizvođača. Neke od mogućnosti koje vam Productivity Suite nudi u kombinaciji sa Productivity3000 PAC-om su sledeće:

Moćni Task Manager

Vaš leder kod više ne mora biti jedinstvena lista instrukcija koju je teško kontrolisati, testirati i izmeniti. Uz pomoć Task Manager-a podeliti vaš kod u posebne celine (task-ove) i jednostavno ih prevucite u folder za odgovarajuću kategoriju. Primera radi Task >>Setup and inicialization<< smešten je u folder koji obezbeđuje izvršavanje samo u prvom skenu.

productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_8.jpg
U kombinaciji sa mogućnošću Run-time editovanja, Task Managar čini moćan alat za razvoj i debagovanje. Dok razvijate kod možete ga držati u folderu Disabled, a kad želite da ga testirate smestite ga u folder Run every scan.
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_9.jpg

Ethernet i USB programiranje

Productivity Suite podržava i Ethernet i USB programiranje. PAC Connections prozor vam omogućava da se konektujete na bilo koji PAC prisutan na mreži radi programiranja i kontrole rada. Biće prikazani i PAC-ovi sa različitim Subnet adresama, uz mogućnost promene njihovih IP adresa radi programiranja. Tasteri Start/Stop Blinking CPU Display Vam daju sigurnu mogućnost identifikacije PAC-a pre transfera projekta.

Programiranje bazirano na tagovima
Označite promenjive i I/O tačke koje koristite vama razumljivim imenima (Tagovima), i tako olakšajte programiranje i kasnije razumevanje programa. Productivity Suite automatski dodeljuje logična imena svakom modulu koji je definisan (ili detektovan) bazirano na broju reka, modula, i I/O tačke. Vi tu oznaku možete proširiti ili zameniti onom koja vam odgovara.
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_10.jpg

Memorijski opsezi u Productivity3000 sistemu nisu fiksni. To Vam daje mogućnost da slobodno definišete tagove bilo kog tipa, umesto da koristite fiksno definisane memoriske lokacije kao što je to slučaj kod klasičnog PLC-a. Još jedna prednost koju Vam nudi Productivity Suite jeste da samostalno svakom tagu dodelite MODBUS adresu koja Vam odgovara.

 
50 MB korisničke memorije

Sačuvajte kompletan projekat i celokupnu dokumentaciju na samom PAC-u. Više ne morate tražiti stari računar na kome vam je ostao projekat.
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_11.jpg
Napredna organizacije memorije deli je na 2 jednake celine koje se naizmenično koriste pri RUN-Time editovanju programa – nema više zaustavljanja procesa. Dok traje transfer novog projekta koristi se bafer sa starim, a po završetku transfera sistem odmah prelazi na upotrebu novog programa.

Novi set instrukcija

Novi set instrukcija obuhvata moćni matematički blok u kome je dovoljno otkucati željenu formulu – nema više mukotrpnog definisanja svakog potrebnog koraka ponaosob.

productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_12.jpg
Tu su i specifične instrukcije: filtriranje, određivanje minimalne i maksimalne vrednosti neke promenljive, kao i funkcija nelinearnog skaliranja (definisanje Look-up tabele).
productivity_3000_automationdirect_pac_baza_znanja_programabilno_automatski_kontroler_upravljanje_procesima_automatika.rs_13.jpg

uno_lux_procesing_automationdirect_weintek_nationalinstrumenst_automatika.rs.jpg “Uno-Lux Processing” d.o.o.
Poručnika Spasića i Mašere 14
11147 Beograd, Srbija
e-mail: office@ulpr.com

Uno-Lux Processing d.o.o. se bavi projektovanjem, proizvodnjom i inženjeringom u oblasti industrijske automatizacije. Isporukom opreme i sofrvera: AUTOMATIONDIRECT, WEINTEK, NATIONAL INSTRUMENT’S, kao i Isporuka SCADA softvera i akvizicionih sistema NATIONAL INSTRUMENT’s.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.