Kineska kompanija China Machinery Engineering Corporation (CMEC) i kompanija Siemens d.o.o. Beograd potpisale su danas ugovor o Projektovanju, nabavci i pružanju usluga za Sistem za zaštitu od požara za termoelektranu Kostolac blok 3 u prostorijama javnog preduzeća ”Elektroprivreda Srbije”.

Ugovor vredan 5 miliona evra

 Ugovor za Sistem zaštite od požara između kompanija Siemens i CMEC obuhvata projektovanje, nabavku, isporuku, ugradnju, testiranje i puštanje u rad Sistema za zaštitu od požara u novom bloku 3, termoelektrane Kostolac.

 Sistem za zaštitu od požara obuhvata sledeće sisteme koji će biti implementirani na ovom projektu – Sistem za dojavu požara, Sistem za detekciju gasa, Sistem za gašenje hemijskim gasom, Sistem za gašenje – vodom i penom, Sistem za centralizovani nadzor i upravljanje.

 Sistem za zaštitu od požara će Kostolcu omogućiti pravovremeno nadgledanje svih podsistema i pružiti dodatnu sigurnost i bezbednost u termoelektrani.

Vrednost novog bloka B3, snage 350 MW,  u TE ’Kostolac B’ je oko 600 miliona dolara

 ”Pažljivo smo analizirali i izabrali kompaniju Simens zbog ekspertize i referenci u ovoj oblasti. Postavljanje kvalitetnog sistema zaštite od požara uslov je da nadležne inspekcije odobre početak rada elektrane. Očekujemo da će Simens uspešno i u roku završiti ovaj zadatak”, izjavio je Tong Zigang, potpredsednik kompanije China Machinery Engineering Corporation.

 ”Siemens-ovi sistemi za zaštitu od požara mogu se svrstati među najpouzdanije sisteme ove vrste koji ispunjavanju sve lokalne i evropske standarde i koji mogu da odgovore na sve zahtevekorisnika”, istakao je Udo Ajhlinger generalni direktor kompanije Siemens Srbija i dodao: ”Ovo je drugi projekat koji je Siemens ugovorio sa kompanijom CMEC, a koji predstavlja nastavak naše saradnje u mnogo većem obimu nego do sada, dok je JP Elektroprivreda Srbije naš dugogodišnji partner sa kim imamo niz uspešno realizovanih projekata i ponosan sam što sa i ovim projektom nastavljamo tu saradnju”.

 Sistem za zaštitu od požara predstavlja moderan sistem koji zadovoljava sve neophodne kriterijume u pogledu kvaliteta, funkcionalnosti, dizajna, životnog veka u uslovima sredine za koju je predviđen.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.