ni national instuments automatizacija web seminari senzori automatika.rs
ni national instuments automatizacija web seminari senzori automatika.rsU ovom četvorodelnom predavanju, naučićete osnove merenja uobičajenih signala i senzora. Sesije su namenjene inženjerima i naučnicima, koji imaju potrebu za preciznim i pouzdanim merenjima u okviru svojih upravljačkih, osmatračkih i test sistema. Tokom sesije moći ćete da u live chat-u postavljate pitanja našim stručnjacima.

sensor measurement ni national instuments automatizacija web seminari senzori automatika.rs rs
 
Kako napraviti bolji test sistem za merenje sile, pritiska i momenta

 Uporedite različite vrste senzora za merenje sile, pritiska i momenta; metode za njihovo integrisanje u merni sistem; i tehnike kojima dobijate kvalitetnija čitanja.

  • 1.decembar 2014., 14:00-15:00
  • 2.decembar 2014., 10:00-11:00

Merenja pomoću mernih traka

 Naučite osnove o mernim trakama, naučite kako rade sistemi za merenje, zasnovani na mostovima, i uočite moguće izvore grešaka u merenjima pomoću mernih traka i načine kako te greške redukujete ili uklonite.

  • 2.decembar 2014., 14:00-15:00
  • 3.decembar 2014., 10:00-11:00

Merenje vibracija

 Proučite osnovne koncepte merenja vibracija, uporedite različite vrste senzora i situacije kada koji treba koristiti, minimalne zahteve sistema za merenje i tehnike procesiranja tih signala.

  • 3.decembar 2014., 14:00-15:00
  • 4.decembar 2014., 10:00-11:00
 
Kako dizajnirati precizan sistem za merenje temperature

 Naučite o merenju temperature pomoću termoparova, RTD i termistorima. Pogledajte osnovno o senzorima, načinima da povežete senzore na vaše instrumenta, zahteve vezane za kondicioniranje signala i načine da se redukuju greške u sistemu.

  • 4.decembar 2014., 14:00-15:00
  • 5.decembar 2014., 10:00-11:00

 Registracija: http://serbia.ni.com/online-seminari/osnove-merenja-senzorima


National Instruments,
Instrumentacija, avtomatizacija in upravljanje procesov d.o.o.

labview ethernet_compactdaq_national_instruments_vesti_automatika.rs.jpg
Kosovelova ulica 15,

3000 Celje, Slovenija

 
Tel: + 386 3 425 4270,
Fax: +386 3 425 4212

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.