d logic automatizacija su-bus logo automatika rs
d logic automatizacija su-bus logo automatika rsD -Logic je privatna kompanija iz Požarevca sa dugododišnjim iskustvom na našem tržištu i sjajnim referencama u poslu, kao i dokazanim razvojnim i inovacionim potencijalom. D-Logic se prevashodno bavi projektovanjem, proizvodnjom i održavanjem elektronskih sistema i pratećih softverskih rešenja. Tu, pre svega, podrazumevamo autonomne identifikacione sisteme, fleet managment sisteme, ticketing sisteme, kao i druge elektronske uređaje. Ovom prilikom za naš sajt govori tim stručnjaka kompanije D-Logic.

Automatika Team: Za početak, da li biste mogli da objasnite, ukratko, našim čitaocima čime se Vi bavite i u čemu se ogleda struktura Vašeg preduzeća?

D- LOGIC Team: Servis elektronike Zvonko – sektor D-Logic prvenstveno se bavi projektovanjem, proizvodnjom i održavanjem elektronskih sistema i pratećih softverskih rešenja. Naše poslovne aktivnosti podeljene su u pet osnovnih celina:

  1. Projektovanje, proizvodnja i održavanje autonomnih identifikacionih sistema (AIS) i sistema kontrole pristupa.
  2. Projektovanje, proizvodnju i održavanje Fleet Management (sistema upravljanja flotom vozila) sistema koji omogućavaju praćenje telemetrijskih podataka vozila poput geografske pozicije (GPS), broja obrtaja motora, temperature, nivoa goriva i ostalih bitnih parametara.
  3. Projektovanje, proizvodnja i održavanje Ticketing sistema, koji između ostalog podrazumeva sistem elektronske naplate karata u kompanijama koje se bave prevozom.
  4. Servis elektronskih uređaja u kome se vrši uslužno servisiranje.
  5. Rad na razvoju novih, jedinstvenih rešenja u elektronskoj industriji koji sem usavršavanja postojećih uređaja za rezultat često ima i razvoj prototipa na osnovu kojih nastaju potpuno novi uređaji i poslovne aktivnosti vezane za njih.
Automatika Team: Jedna od važnih referneci u Vašem radu predstavlja i projekat koji ste radili za Fiat Srbija. Naime, radi se o poluautomatizovanom sistemu komunikacije u okviru proizvodne linije Fiat fabrike u Kragujevcu. To je lep primer primene bežičnih sistema u automobilskoj industriji. Da li biste mogli da nam objasnite o čemu se radi?

D -LOGIC Team: Projekat na kome smo radili sa kompanijom Fiat Srbija predstavlja jedinstveno rešenje bežične komunikacije u okviru pametnog sistema upravljanja proizvodnjom. Ceo sistem čini 78 bežičnih signalnih uređaja kao i 5 prijemnih jedinica koji radnicima na montažnim trakama omogućavaju jednostavnu signalizaciju i ”pozivanje” dopreme materijala u toku rada. Ovakav sistem je od izuzetne važnosti jer rad na pokretnoj traci podrazumeva da na svakoj poziciji u svakom trenutku postoji dovoljno materijala koji omogućava neprekidnu i nesmetanu proizvodnju.

 To praktično izgleda ovako: kada radnik na montažnoj traci pritiskom na taster bežičnog uređaja aktivira signal, u centralnom sistemu se pojavljuje zahtev za dopremanje materijala na poziciju na kojoj je aktiviran signalni uređaj. Na ovaj način svako radno mesto u najkraćem mogućem roku dobija sav potreban materijal za rad u okviru pametnog automatizovanog proizvodnog sistema razvijanog namenski za potrebe kompanije Fiat Srbija.

 Za čitaoce će možda biti interesantno da smo zahvaljujući ovom projektu od strane kompanije Fiat proglašeni Single source saradnicima, što predstavlja preporuku za plasman našeg sistema u sve fabrike FIAT grupacije širom sveta.

 Ovaj projekat je takođe ocenjen i kao Best practice, što takođe predstavlja važno priznanje i preporuku za dalju saradnju sa kompanijom FIAT i njenim fabrikama širom sveta.

Automatika Team: Važno mesto u Vašem proizvodnom programu predstavlja i asortiman proizvoda za evidenciju i kontrolu pristupa. Da li biste mogli da nam navedete neke od primena tih sistema?

D -LOGIC Team: Sistemi evidencije radnog vremena i kontrolu pristupa već odavno nisu novost na našim prostorima. Međutim, tek u skorije vreme domaće firme masovnije uviđaju konkretne koristi ovih sistema, poput povećanja produktivnosti i prisutnosti radnika na poslu, kao i ispunjavanje uslova ISO standardizacije koja poslednjih godina i na našim prostorima postaje neophodna i široko zastupljena.

 Osnovna namena ovih sistema je mogućnost evidencije prisutnosti, koja se često naziva i evidencija radnog vremena. Cilj vođenja ove vrste evidencije je kreiranje tačnih mesečnih izveštaja (karneta) na osnovu kojih se mogu obračunavati primanja radnika, evidencija službenih i privatnih odsustava i slično. Na osnovu ovih izveštaja poslodavac je u mogućnosti da na kraju obračunskog perioda tačno obračuna broj radnih sati i dobije tačne statističke podatke o angažovanju svakog radnika ponaosob.

 Naši sistemi evidencije radnog vremena funkcionišu uz pomoć beskontaktnih MiFare kartica i nekoliko različitih vrsta autonomnih beskontaktnih čitača, koji omogućavaju veoma brzo i lako isčitavanje ID brojeva beskontaktnih kartica. Nakon prijave, u okviru namenski izrađenih softverskih rešenja vrši se evidentiranje prolaska, koje se kasnije može i dodatno obrađivati i analizirati u softveru. Tokom godina razvoja naših identifikacionih sistema nailazili smo na specifične situacije u kojima je potrebno uraditi analize prijave tokom smenskog rada, privatnih i poslovnih odsustava sa radnog mesta, kao i mnogih drugih, koji su uslovili razvoj naših „pametnih“ softverskih rešenja. Ova rešenja, između ostalog, omogućavaju prepoznavanje smene u kojoj se radnik evidentirao čak i prilikom kašnjenja primopredaje, evidenciju rada u međusmenama i specifičnim situacijama poput rada tokom neradnih dana i slično.

 Svi naši identifikacioni sistemi imaju potpunu autonomiju u radu i ne zavise od računara i drugih uređaja, već zahvaljujući internoj memoriji i satu realnog vremena u sebi mogu beležiti događaje (očitavanja kartica), koji se naknadno mogu periodično preuzimati povezivanjem pomoću USB porta ili bežično, u zavisnosti od uređaja koji se u sistemu koristi. Ovo je izuzetno korisno ukoliko se evidencija vrši na više udaljenih tačaka gde nije moguće rasporediti odgovarajuću računarsku infrastrukturu. Naravno, postoji i mogućnost stalne veze uređaja sa računarom, gde se svi događaji prenose i obrađuju u realnom vremenu.

 Kontrola pristupa je takođe u velikoj ekspanziji jer se sve češće uviđa potreba za zaštitom osetljivih informacija, recimo u računskim centrima ili je jednostavno potrebno ograničiti pristup pojedinim prostorijama poput istraživačkih laboratorija, apoteka i slično. Kao i kod evidencije radnog vremena, naši sistemi kontrole pristupa zasnivaju se na beskontaktnim MiFare karticama koje sadrže jedinstveni ID broj pomoću koga se korisnici indentifikuju u okviru sistema, čime se dalje omogućava otvaranje fizičkih barijera poput elektronskih brava na vratima, trokrakih barijera i slično.

 Čitaocima će verovatno biti interesantno da smo jedna od retkih domaćih firmi koja objedinjuje projektovanje, proizvodnju, ugradnju i održavanje autonomnih identifikacionih uređaja i uređaja za kontrolu pristupa, ali i izradu pratećeg softvera vitalnog za rad ovih sistema. Kao proizvođači stalno težimo ka usavršavanju naših uređaja i uvođenju novih tehnologija. Jedan od rezultata ovih nastojanja je i potpuno jedinstveni Total Wireless Reader, po mnogo čemu revolucionarni identifikacioni sistem, koji pored bežične komunakacije omogućava i montažu bez žica. Ovaj uređaj koristi baterijsko napajanje dok zahvaljujući posebnom low power režimu rada ona može poslužiti za 1.000.000 i više očitavanja.

 Više informacija o našim uređajima za evidenciju i kontrolu pristupa možete naći na adresi: http://www.d-logic.net/index.php/srp/ais-evidencija-radnog-vremena

Automatika Team: Akcenat ovog intervjua bi bio na sistemima za elektronsku naplatu karata u sredstvima javnog prevoza. Za početak, da li biste mogli da nam kažete kako ti sistemi funkcionisu i gde su sve našli svoju primenu?

D- LOGIC Team: Savremeni sistemi elektronske naplate karata u javnom prevozu su zamišljeni kao zamena sada već poprilično zastarelih sistema u kojima su putničke karte otkucavane na mehaničkim tiket mašinama i evidencijama koje su podrazumevali ogromnu količinu pisanih dokumenata i ručno vođenih statistika. Pored njih još uvek postoje i sistemi koji su delom zasnovani na računarskim bazama podataka i elektronskom izdavanju karata, koji su danas već poprilično zastareli i ni u kom slučaju ne zadovoljavaju današnje potrebe prevoznika.

 Pored toga, savremeni sistemi naplate karata uglavnom funkcionišu u okviru daleko kompleksnijih sistema upravljanja vozilima koji podrazumevaju i konstatno satelitsko praćenje (GPS), kao i prikaz telemetrijskih podataka poput brzine vozila, temperature motora, siline kočenja i slično.

 Povezivanje sistema elektronske prodaje karata sa pomenutim sistemima upravljanja vozilima prevoznicima omogućava ne samo da u svakom trenutku mogu znati tačan broj prodatih karata i zauzetosti linija, već i u svakom trenutku mogu videti tačne podatke o položaju i kretanju svojih vozila. To je od izuzetne važnosti za bezbednost putnika jer je praćenjem brzine kojom se vozilo kreće kao i agresivnosti vožnje (sila kočenja i ubrzanje) moguće i preventivno upozoravati vozače da koriguju svoju vožnju.

 Na ovaj način objedinjeni sistemi omogućavaju i kreiranje veoma preciznih finansijskih izveštaja koje omogućavaju prevoznicima da u najboljoj mogućoj meri planiraju svoje linije, čime se mogu izbeći nepotrebne gužve u autobusima i na stanicama. Pored toga, putnici dobijaju korisne servisne informacije poput najave dolazaka i polazaka vozila na staničnim displejima i/ili displejima unutar vozila, koji takođe u realnom vremenu dobijaju podatke o trenutnom položaju vozila.

 Za vaše čitaoce će takođe biti interesantno da se naš sistem elektronske prodaje karata i upravljanja vozilima najvećim delom zasniva na bežičnim komunikacijama. Komunikacija između uređaja koji se nalaze u vozilima i centralnih servera na kojima sistem vrši pohranjivanje i smeštanje podataka vrši se pomoću GPRS sistema (mobilnih mreža). Danas primena GPRS tehnologije omogućava laku komunikaciju između vozila i servera prevoznika gde god da se vozila nalaze, čak i na linijama u inostrastranstvu.

 Više o našim sistemima možete pročitati na sledećim adresama: http://www.d-logic.net/index.php/srp/sektor-ticketing

Automatika Team: Sistem za etiketing Su-Bus je drugi po veličini projekat elektronske naplate karata u našoj zemlji. Da li biste mogli da nam objasnite u čemu se sastoji Vaša saradnja sa JP Subotica-trans i šta je ono što daje prednost Vašem sistemu u odnosu na postojeća tržišna rešenja?

D- LOGIC Team: Su-Bus je zaista jedan od najvećih i najsveobuhvatnijih projekata elektronske naplate karata i kontrole vozila u Srbiji. On pored sistema za prodaju karata sadrži i sistem kontrole voznog parka sa geografskim pozicioniranjem i praćenjem telemetrije vozila, kao i sistemom prodaje karata na izdvojenim lokacijama poput staničnih šaltera i kioska, kako uz pomoć klasičnih šalterskih terminala tako i sve popularnijih automatizovanih keš terminala (vending mašina). Ovaj sistem objadinjuje i prodaju elektronskih karata za više vožnji (mesečne i prepaid elektronske karte) ali i nove sisteme signalizacije i obaveštavanja uz pomoć staničnih, autobuskih i stajališnih displeja namenjenih informisanju putnika. Sa velikim zadovoljstvom možemo reći da smo zajedno sa preduzećem JP Subotica Trans uspešno izveli ovaj projekat koji za rezulatat ima potpuno funkcionalan sistem kontrole i upravljanja flotom vozila u javnom prevozu grada Subotice. Na ovaj način izvršena je integracija potpuno novog elektronskog sistema razvijanog za potrebe i u skladu sa infrastrukturom javnog prevoznika koji saobraća kako u gradskim i prigradskim, tako i na međugradskim pa čak i međunarodnim linijama.

 Glavna prednost našeg sistema je upravo to što naša firma u potpunosti zaokružuje ceo proizvodni proces kako hardverskih tako i primenjenih softverskih rešenja, pa je moguće da se u potpunosti i u kratkom vremenu prilagodi potrebama i mogućnostima korisnika, čak i kada se radi o velikim gradskim prevoznicima.

 Dobar primer za to je i implementacija sistema pretplatnih (pre-paid) karata ili elektronskih novčanika, zajedno sa elektronskim mesečnim kartama za prevoz putnika koje su se u drugim sistemima, čak i u svetu, pokazale kao veoma problematične za primenu. Pri realizaciji sistema mesečnih i pretplatnih karata od vitalne važnosti je bilo to što smo proizvođači sistemskog hardvera i softvera tako da je u potpunosti prilagođen Subotičkom javnom prevozu i potrebama njegovih putnika, pa je kao takav veoma brzo uspeo da zaživi.

 Ceo sistem inače podržava izuzetno kompleksan softver kome se pristupa online, tako da uz odgovarajuću autorizaciju do podataka u svakom trenutku lako mogu doći svi ovlašćeni korisnici sistema. To praktično omogućava da u okviru istog sistema vozač može da izda kartu na relaciji na kojoj trenutno vozi bez posebnog podešavanja vozačke mašine (terminala), kontrolor može za par sekundi proveriti validnost karte putnika, dok se sam putnik između ostalog može informisati i o stanju kredita na svojoj pretplatnoj elektronskoj kartici ili trenutnom redu vožnje na liniji koje ga zanimaju.

 Projekat koji je završen u subotičkom gradskom prevozu predstavlja zaokruženo rešenje koje opslužuje infrastrukturu autoprevoznika, automatizujući i optimizujući rad kompletnog sistema javnog prevoza.

 Kao što je projekat izveden u Subotici pokazao, pored kvaliteta i pouzdanosti, najveća prednost naših sistema predstavlja fleksibilinost, jer smo kao proizvođači hardvera i softvera koji ga čine uvek u mogućnosti da veoma brzo izvršimo modifikacije koje će zadovoljiti specifične potrebe prevoznika. Pored toga, naši sistemi i nakon pune implementacije nastavaljaju da rastu i razvijaju se u skladu sa potrebama prevoznika, tako da za svoje klijente uvek imamo obezbeđena najnovija tehnološka i informatička rešenja.

 Ukratko, uspeli smo da napravimo jedinstven spoj softverskih i hardverskih rešenja koji trenutno spada među najfunkcionalnije i najsveobuhvatnije u svetu. Su-bus je sistem koji po sveobuhvatnosti i mogućnostima koje pruža zaista nije moguće uporediti sa bilo kojim od postojećih tržišnih rešenja. Naravno, uz težnju da vremenom postane još savršeniji i napredniji.

 Više detalja o SuBus sistemu možete videti na zvaničnoj prezentaciji: http://subus.rs/

Automatika Team: Kako se većina Vaših proizvoda zasniva na bežičnim komunikacijama, pitanje je kolika je bezbednost bežičnih protokola koje koristite. Da li biste mogli da nam kažete nešto o tome? Znamo da apsolutna bezbednost ne postoji, ali koliko je teško „provaliti“ u Vaš sistem i da li se to uopšte isplati?

D -LOGIC Team: Bežični prenos informacija sam po sebi nosi predrasude o nedovoljnoj bezbednosti. Sistem bežične komunikacije koji koristimo kod svojih uređaja razvijan je više godina unazad i mogućnost bilo kakve zloupotrebe se svodi na minimu.

Automatika Team: Ako nije tajna, koji kriptografski algoritam koristite u svrhe bežišnog prenosa informacija i zaštite podataka?

D- LOGIC Team: Razvojni proces naših sistema, uključujući i sisteme kriptovanja smatramo poslovnom tajnom, upravo zbog što veće bezbednosti sistema.

Automatika Team: Koji su Vaši planovi za budućnost? Da li trenutno radite na nekom interesantnom projektu ili proizvodu koji će biti aktuelan u narednih nekoliko godina? U kojoj meri pratite svetske trendove?

D- LOGIC Team: Prednost rada sa elektronskim uređajima i sistemima je to što zaista niko nije obavezan da prati svetske trendove poput modne, auto i drugih industrija.

 Proizvodnja elektronske opreme uvek podrazumeva primenu novih, inventivnih rešenja tako da u svom proizvodnom programu svakako pripremamo i mnoge nove inventivne projekte.

 Za vaše čitaoce bi možda najinteresantniji bio TWR (Total Wireless Reader), čitač beskontaktnih kartica koji za napajanje i komunikaciju ne koristi žice. To omogućava njegovu vrlo laku instalaciju jednostavnim lepljenjem ili šrafljenjem na bilo koju površinu. Čak je predviđena i varijanta ovog uređaja koja će se ugrađivati na otvorenom (outdoor).

 Više detalja o ovom uređaju možete videti na strani: http://www.d-logic.net/index.php/srp/ais-evidencija-radnog-vremena/evidencija-radnog-vremena/twr-sr

 Pored toga u planu imamo dalji razvoj sistema kontrole vozila u koji se uključuju i specijalni kapacitativni merači nivoa goriva naše proizvodnje, dok ćemo na polju elektronske prodaje karata u narednom periodu intenzivnije raditi na online sistema rezervacije i prodaje karata (Booking), čime ćemo praktično objediniti više naših sistema i ponudu usluga naših klijenata prikazati u objedinjenom online sistemu prodaje karata.

 U razvoju su i projekti elektronskog brojanja putnika u vozilima (People counter), kao i prepoznavanja lica korisnika (Face recognition), ali i mnogi drugi o kojima ćete uskoro moći da pročitate više na našoj prezentaciji na adresi www.d-logic.net

Automatika Team: I za kraj, sta mislite o našem sajtu Automatika.rs?

D- LOGIC Team: Kao firma koja se bavi elektronikom i informatikom uvek pozdravljamo dobro usmerene napore da se promovišu nove tehnologije na našim prostorima. Želimo da pohvalimo sveobuhvatnost sadržaja na vašem sajtu kao i profesionalan pristup njihovom predstavljanju čitaocima, naravno i da vam poželimo puno uspeha u daljem radu.


{gallery}intervjui/d_logic/galerija{/gallery}

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.