Kako bi studenti svoje školovanje završavali uz više prakse i tako se što spremniji zapošljavali na svoja prva radna mesta, moralo je nešto da se promeni u našem obrazovnom sistemu. Postoji puno prostora gde se našem školstvu može pomoći. Neke kompanije kao što je u ovom slučaju ABB Srbija, shvativši šta za budućnost naše privrede znači kvalitetno školovan student, omogućavaju praktično obrazovanje uz najsavremeniju opremu, što je redovna praksa u razvijenim zemljama. Kroz jedan kraći intervju sa asistentom na ETF-u Kostom Jovanovićem, došli smo do informacija šta je sve ovaj fakultet dobio u saradnji sa kompanijom ABB Srbija.

Razgovor vodio: Nikola Mirković

Časopis Industrija: Kako je došlo do saradnje između ETF-a i kompanije ABB i od kada ona traje?

Kosta Jovanović: Saradnja između ETF-a i ABB-a je sama po sebi prirodna jer je ABB jedan od lidera iz oblasti automatike, robotike i energetike, a može se reći i da je naš ETF njihova matična kuća jer je najveći broj zaposlenih u ABB Srbija potekao sa ovog fakulteta. Ono što je Vama bitno je i to da ABB kao jedna od vodećih i najvećih firmi iz ove oblasti razume koliko je bitna saradnja akademskog dela i privrede u jednoj sredini kao što je ova, a pored toga ova kompanija je poznata po svom ulaganju u razvoj i inženjerskim inovacijama. Sigurno da nisam ni bio na fakultetu od kada je počela saradnja kompanije ABB i ETF-a, ali poslednjih godina se u skoro svim segmentima školovanja vidi prisustvo i podrška koja nam stiže od strane ABB Srbija. Želeo bih svakako da napomenem i da u oblasti elektromotornog pogona saradnja između ove dve kuće traje duže nego u oblasti robotike.

Časopis Industrija: Sa kompanijom ABB imate potpisan takozvani ” Tesla paket ” koji opisuje nivo Vaše saradnje. Možete nam nešto više reći o tome?

Kosta Jovanović: Inicijalna ideja je bila da najviši paketi saradnje privrede i ETF-a budu ”Tesla” i ”Pupin” ali kako bi ispoštovali pristalice jednog i drugog velikog naučnika, paketi su dobili zvanje ”zlatni” i ”srebrni” kako bi bilo politički korektno. U svakom slučaju ETF je od ove godine odlučio da tu saradnju formalizuje i novi prodekan za saradnju sa privredom prof. Tomašević je rešio da se malo više osnaže te veze. Ovo što i mi ovde na fakultetu primećujemo da se privreda manje nego što bi smo svi želeli bavi razvojem, a više uslužnim delatnostima, a cilj i jednih i drugih je da se smanji odliv mozgova po čemu smo nažalost apsolutni lider u svetu. Baš zbog toga mora da se ojača ta saradnja između privrede i nauke. ETF je na neki način konkretizovao te načine saradnje gde se zaslužnim kompanijama dozvoljava i da jasnije prikažu čime se oni bave i da približe našim studentima šta mogu raditi sutra kada završe studije i sa čim se mogu  sresti. Sa druge strane tako i mi oslušnemo šta se dešava u privredi pa samim tim možemo unaprediti nastavne planove i programe da bi izašli u susret onome što se na tržistu traži. ABB je prepoznao našu dobru volju na fakultetu da unapredimo naš obrazovni sistem. ” Tesla paket” odnosno ”zlatni paket” predstavlja najviši vid saradnje privrede i nauke i privilegija je samo određenih firmi koje najviše izlaze u susret fakultetu, a ABB je to uradio, ne samo kroz donaciju robota i 50 licenci za softver Robot Studio koje će koristiti naši studenti, već je ABB donirao i opremu za relejnu zaštitu u vrednosti od više hiljada evra. Takođe svake godine najbolji student na katedri za elektromotorne pogone dobije nagradu ABB-a u vidi studijskog putovanja, kako bi se upoznao sa proizvodnjom ABB opreme.

Časopis Industrija: Kao najzvaničniji deo donacije navodi se industrijski robot IRB 120 sa industrijskim kontrolerom IRC5 Compact. Možete li nam detaljnije objasniti šta sve sada studenti mogu da rade u praksi i koliko ovakav robot znači u njihovom školovanju?

Kosta Jovanović: Mi do sada nismo imali ni sredstva ni prostora na fakultetu da ponudimo labaratorijske vežbe iz oblasti robotike, a za proces školovanja na ovom smeru vežbe su veoma važna karika u obrazovanju. Do sada smo se dovijali na razne načine tako što smo pokušavali da nadomestimo nedostatak realne situacije nekakvim simulatorima ili razvojem viruelnog okruženja, što može da ima i neke prednosti, ali svakako je veoma dobro da student sada može da stane ispred pravog industrijskog robota sa kojim će se susresti i sutra u radnom okruženju. Samim tim ova donacija je za nas veoma značajna. Takođe, želim da napomenem da smo do sada bili primorani i da plaćamo usluge labaratorijama nekih srednjih škola koje su imale donacije od strane Evropske unije. Mi smo sada zahvaljujući kompaniji ABB dobili industrijskog robota IRB 120, tako da će studenti sada imati mogućnost da vide, ali i da rade sa pravim hardverom.

188-en

Časopis Industrija: Pored ovog robota, ABB je za Elektotehnički fakultet u Beogradu donirao još opreme. Možete li nam detaljnije reći o kakvoj opremi je reč i kako se primenjuje u školovanju studenata?

Kosta Jovanović: To je oprema iz oblasti relejne zaštite koja i po vrednosti i po značaju nije ništa manja od donacije robota. Pored same opreme kompanija ABB Srbija je imala sluha da pomogne našem fakultetu i na drugi način, tako što je finansirala štampanje udžbenika nekih naših kolega, što je u velikoj meri pomoglo u unapređenju nastave.

IRB+1200_Automatica+2014

Časopis Indrustrija: Koliko fakultetu znači podrška jedne ovako veliko svetske kompanije?

Kosta Jovanović: Veoma nam je značajno da kompanija kao što je i ABB prepoznaje zalaganje nas na fakultetu koji radimo na obrazovanju kadrova koji će sutra raditi u kompanijama kao što je između ostalog i ABB. To je pozitivan signal našim studentima koji vide brigu i angažovanost ovako velikih kompanija, da njihovo školovanje bude što kavalitetnije moguće. Takođe, zeleo bi da naglasim, da je ETF obezbedio prostor za labaratorisjke vežbe, što uopšte nije zanemariva stavka dok je sve ostalo opremljeno iz donacija koje su došle od kompanija kao što je ABB ali i firmi koje ne posluju u ovim sektorima industrije. Ukratko rečeno – od farbe za zidove, preko sigurnosnih sistema, do najsavremenijeg industrijskog robota, sve donirano dobrom voljom privrednika koji imaju sluha za kvalitet školovanja na našem fakultetu.

Časopis industrija: Da li će se ova saradnja nastaviti i dalje?

Kosta Jovanović: Naravno, ova saradnja će se nastaviti na obostrano zadovoljstvo jer kao što sam pomenuo na početku mi smo svesni da moramo da radimo zajedno da bi smo kreirali nova radna mesta, da bi našim najboljim studentima napravili takvo okruženje koje bi ih zadržalo u Srbiji. Isto tako i kompanijama koje posluju u Srbiji neophodan je dobar i školovan kadar. Na ovaj način student završava školovanja sa mnogo više prakse i realnog iskustva. Samim tim ovakav pristup unapređuje naše drustvo u celini i privredi naše zemlje otvara nova vrata i nove mogućnosti.

doc. dr Milan Bebić – Katedra za energetske pretvarače i pogone: Najboljeg studenta na grupi predmeta iz elektromotornih pogona ABB nagrađuje studentskim putovanjem u Finsku, gde se student u fabrikama frekventnih pretvarača i motora upoznaje sa načinom njihove izrade. Naravno kompanija ABB obezbeđuje sve troškove boravka i puta, a student dobija nesvakidašnje iskustvo. Naime u ABB-u postoji divizija za elektromotorne pogone i oni nam dopuštaju da odaberemo sudenta koji po našem mišljenju treba da putuje. On ne mora imati najbolje ocene, ali treba da pokaže najbolje rezultate baš u oblasti kojom se taj sektor bavi. U ABB-u to formalizuju kao praksu, pa student jedno vreme provede u kompaniji u Beogradu, a kasnije kreće put Finske u posetu fabrici gde pohađa i specijalističke kurseve.

doc. dr Milan Bebiå


ABB d.o.o.
abb potpis abb srbija automatizacija robotika automatika.rs
Bulevar Peka Dapčevića 13

11000 Beograd

Tel: 011 3094 300
Fax: 011 3094 343

www.abb.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.