pelcer-d.o.o automatizacija plc programiranje scada autmatika.rs
pelcer-d.o.o automatizacija plc programiranje scada autmatika.rsPreduzeće PeLCer d.o.o. je mlado privatno preduzeće iz Subotice koje se uspešno bavi pružanjem usluga iz oblasti automatizacije. Gospodin Stipan Đuraković, je dokazao da voljom i upornošću mogu da se naprave odlični rezulatati u poslu kojim se bavite. Stipan je rođen 1977. godine u Subotici. Završio je srednju elektrotehničku školu, smer elektromehaničar za mašine i opremu, i posle Visoku tehničku školu u Subotici, smer automatika. Nakon nekoliko godina provedenih kao inženjer u dve ozbiljne fabrike u Subotici, osniva svoju firmu. Svoje slobodno vreme voli da provodi u krugu porodice.

 
Automatika Team: Čime se Vi konkretno bavite, koji bi bio spisak Vaših delatnosti i šta biste posebno izdvojili?

Stipan Đuraković: Nije lako formulisati čime se bavimo pogotovo za čitaoce koji nisu u struci ili nisu iz sveta tehnike, a pošto vaši čitaoci to jesu rekao bih sledeće. PeLCer d.o.o iz Subotice pruža usluge u oblasti automatizacije, rešenja i standardne proizvode širom industrije, ali naročito u industriji hrane i pića, proizvodnji stočne hrane i silosa, proizvodnji ambalaže i štamparije, proizvodnji papira, proizvodnji obnovljivih izvora energije, kao i tretmanu voda i otpadnih voda. Naši inženjeri su kvalifikovani da dostave kompletan projekat od dizajna pa do same izrade i puštanja u rad. Održavanjem, kao dodatnom uslugom koju pruža PeLCer d.o.o, garantujemo za kontinuitet rada isporučenih rešenja. Posebno bi izdvojili inženjerske projekte u industriji pića, gde imamo veliki broj referenci. S druge strane, pored usluga inženjeringa i projektovanja, bavimo se i veleprodajom industrijske opreme.

Automatika Team: Da li biste mogli da opišete šta sve podrazumevate pod PLC programiranjem i da li imate neko iskustvo iz prakse koje biste posebno izdvojili, a koje bi bilo interesantno za čitaoce našeg portala?

Stipan Đuraković: Kada smo krenuli da sastavljamo spisak usluga šta sve radimo na prvom mestu se našao pojam PLC programiranje. To je izrada algoritma upravljanja jednog automatskog sistema. Od osmišljavanja toka, regulacionih petlji i sekvenci, definisanje promenljivih, do pisanja i konfigurisanja logičkih funkcija i sekvenci. Na kraju naravno sledi testiranje i puštanje u rad. Interesantno iskustvo koje bih izdvojio jeste rad na većim i složenim sistemima. Sistemi gde imate više PLC-a i PC-a, industrijsku mrežu (field bus) sa više desetina (ili stotina) učesnika, kada su na tu mrežu priključeni i motori, pneumatska ostrva, procesna oprema itd. Gde se radi dugo više meseci i na kraju kad se završi sve to lepo funkcioniše i zadovoljava svrhu i korisnike.

Automatika Team: Šta sve podrazumevate pod implementacijom SCADA i HMI rešenja i da li biste mogli da date neki praktični primer?

Stipan Đuraković: Deo jednog automaskog sistema je svakako i sučelje (interface) za operatera. Sučelje je kod većih i složenih sistema SCADA a kod manjih sistema ili celina HMI (operatorski panel). Za izradu istog koristimo gotova rešenja, alate kao što su WinCC, WinCC flexible, Video designer, TwinCAT HMI, i slične alate proizvođača opreme koju koristimo, ponekad Visual Basic. SCADA je sistem ispred koga operater u kontrolnoj sobi sedi i nadgleda i upravlja automatskim sistemom preko više monitora a ponekad i preko više računara. HMI je na primer operatorski panel sa ekranom osetljivim na dodir sa ili bez funkcijskih tastera, preko koga operater upravlja jednom mašinom, podešava parametre sistema (na primer zadaje temperaturu brzinu itd). Najprostiji HMI (human machine interface) su svakako tasteri prekidači i signalne sijalice.

Automatika Team: Na osnovu korisničkih ideja, potreba i zahteva izrađujete sisteme automatskog upravljanja koristeći najsavremenije tehnologije i rešenja. Šta pod time podrazumevate?

Stipan Đuraković: Upravo to što kažete. Na osnovu korisnikovih potreba i zahteva, sagledava se problem sa više strana, predlažu adekvatna inženjerska rešenja, vrši odabir opreme, i pristupa izradi idejnog projekta i ponude. U naknadnim razgovorima sa korisnikom, preciznije se definiše vrednost radova i usklađuje sa njegovim stvarnim potrebama i trenutnim finansijskim mogućnostima. Koristimo kvalitetnu najsavremeniju, najnoviju opremu-tehniku koja postoji na tržištu i u konbinaciji sa našim iskustvom i znanjem pronalazimo optimalna rešenja za naše kupce. To u praksi znači kvalitetno rešen zadatak na jeftiniji način od uobičajenog ili zastarelog.

Automatika Team: Bavite se još rekonstrukcijom i automatizacijom starih sistema, puštanjem u rad automatskih sistema, postrojenja i linija i parametrisanjem industrijske opreme. Da li biste ukratko mogli da opišete kako sve to radite?

Stipan Đuraković: Na tržištu postoji oprema koja je stara više desetina godina, a koju je potrebno remontovati ili rekonstruisati iz raznoraznih razloga. Često se mehanika samo remontuje a upravljački sistem zameni novim i savremenijim od starog, gde se osim ponovnog funkcionisanja dobija često i na performansama. Bavimo se i puštanjem u rad sistema, i linija novih ili polovnih kupljenih u inostranstvu kada sistem ili mašine dolaze bez tehničke podrške proizvođača ili servisera. Naša satnica je daleko ispod inostranih. Moram da naglasim, ova usluga iziskuje pre svega vrlo dobro iskustvo i vrlo dobrog inžinjera, jer često mašine nemaju dokumentaciju ili je imaju samo delimično, takođe su često sami programi mašina nekompletni ili nečitljivi (nereverzibilni). Tada radimo reverzibilni inžinjering (ja to tako zovem) kada na osnovu onoga što imamo saznajemo kako je to radilo i kako treba da radi.

Automatika Team: Vratimo se na početak i sam nastanak preduzeća. Kako je bilo počinjati u Poslovnom Inkubatoru u Subotici?

Stipan Đuraković: Poklopilo se vreme kada sam se odlučio za osnivanje preduzeća sa vremenom kada je BIS (Biznis Inkubator Subotica) raspisao konkurs za stanare koji nameravaju da počinju biznis, rekao bih kao kec na jedanaest. Bilo je vrlo interesantno a sa druge strane vrlo teško i neizvesno moram priznati, u Inkubatoru smo dobili važne smernice, odnosno obuke, koje pomažu u odlučivanjima na početku kada čovek zbog neiskustva može puno puta da napravi velike greške.

Automatika Team: Da li ulažete u profesionalno usavršavanje i edukaciju Vaših zaposlenih i ako da, kako se to manifestuje?

Stipan Đuraković: Posvećujemo pažnju konstantnoj profesionalnoj edukaciji svojih zaposlenih. Prosto smo prinuđeni na to da bi mogli da koristimo najnoviju tehniku i da bi bili konkurentni na tržištu, što za dobrog inženjera predstavlja čar. To se pre svega ogleda kroz praćenje i učešće na kursevima, obukama i edukacijama koje renomirane svetske firme organizuju i održavaju u zemlji i inostranstvu.

Automatika Team: Čuli smo da imate ideju za veoma interesantan projekat. Reč je o inverznoj kinematici robota. Da li biste mogli ukratko da nam opišete o čemu se radi?

Stipan Đuraković: U ovom mesecu završavamo jedan interesantan projekat sa sinhronizacijom 10 servo osa. Sledeći korak bi bio kada se ukaže potreba na tržištu za robotsku aplikaciju da sami pokušamo da napravimo svoje rešenje za inverznu kinematiku robota, što bi bio veliki izazov za nas.

Automatika Team: I za kraj, šta mislite o našem sajtu Automatika.rs?

Stipan Đuraković: Podržavam vaš sajt i drago mi je da postoji. Poželeo bih vam da imate što više kvalitetnih i stručnih sadržaja, da vam komercijalna nota ne preraste inžinjersku.


{gallery}intervjui/pelcer/galerija{/gallery}

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.