povrenovic dragan takmicenje za najbolju tehnolosku inovaciju automatika.rs
povrenovic dragan takmicenje za najbolju tehnolosku inovaciju automatika.rs
Dr Dragan Povrenović, dipl.inž., zaposlen je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na Katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine i bavi se problematikom tehnologije vode i otpadnih voda, kao i bioprocesnim inženjerstvom. Objavio je 75 naučnih radova u međunarodnim i domaćim publikacijama i realizovao više projekata u oblasti kojom se bavi. U periodu od 2004-2007. bio je na poziciji državnog sekretara za nauku i zaštitu životne sredine u Vladi Republike Srbije i pokretač je sprovođenja Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji i priključenja inovatora iz Republike Srpske 2007. god. Autor je Zakona o inovacionoj delatnosti koji je usvojen u Narodnoj skupštini 2005.god. U periodu od 2005-2012. koordinira aktivnosti vezane za organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji i Republici Srpskoj.

1. Koji je osnovni cilj Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju?
*Od samog početka kada je 2004. godine napravljen plan realizacije Takmičenja na nivou čitave Srbije, želja nam je bila da pružimo šansu svima koji mogu i žele da rade, stvaraju i kreiraju nove proizvode, zasnovane na sopstvenoj invenciji, da sami procene svoje rezultate, uporede ih sa drugima, budu dodatno ocenjeni i ono što je najvažnije osposobljeni da sa svojim proizvodom izađu na tržište i time sebi i drugima obezbede dohodak, stvore novo radno mesto ili zasnuju sopstveno preduzeće.

2. Možete nam nesto više reći o samom takmičenju, opštim pravilima i uslovima?

*Takmičenje je otvoreno za sve stanovnike Srbije, nezavisno od starosne ili obrazovne strukture, pola ili statusa po pitanju zaposlenja i učešće je besplatno. Osnovni uslov je da se ima već realizovana, tj. napravljena inovacija ili bar dobra ideja koja je pred neposrednom realizacijom. Nakon toga je neophodno da se oformi tim, od najmanje tri člana, koji će biti u stanju da tu inovaciju razvije i iznese na tržište. Do 15. maja ove godine, putem sajta www.inovacija.org vrši se prijavljivanje inovacije i članova tima, a nakon toga se prema usvojenom kalendaru aktivnosti učestvuje na takmičenju, koje podrazumeva obuku, samostalni rad, recenziju inovacija, kao i rešavanje niza specifičnih zadataka koji se pred takmičare postavljaju, a što je do detalja pojašnjeno na sajtu takmičenja. Inovacije mogu biti iz svih oblasti tehnološkog razvoja, od tehničko-tehnoloških rešenja, do usluga ili proizvoda zasnovanih na tradiciji i kulturi naših naroda. Osnovna komunikacija se odvija putem Interneta, a obuke takmičara se vrše u prostorijama Privredne komore Srbije i Regionalnih privrednih komora širom Srbije, u zavisnosti od broja i regionalne rasporedjenosti prijavljenih timova. Završne manifestacije na takmičenju se odvijaju tokom novembra i decembra, od Sajma inovacija koje su plasirane u prvih 30, pa do dva polufinala nakon kojih se dobija šest finalista koji se bore za konačni rang u finalu, koje se, krajem decembra, uživo prenosi na RTS-u. Shodno konačnom redosledu, nagradjeni timovi dobijaju novčane nagrade iz nagradnog fonda koji za ovu godinu iznosi 5.500.000 dinara.

3. Jedan od ciljeva takmičenja je promovisanje novih ideja, da li imate podatak koliko je ideja uspelo da zaživi na tržištu Srbije i Evrope?
*Naš cilj je realizacija ideja i njihovo pretvaranje u tržišno vredne inovacije. U dosadašnjih sedam godina na takmičenju je učestvovalo preko 6000 ljudi, u okviru 1500 timova, koji su pripremili preko 500 inovacija koje su pozitivno ocenjene i potvrdjene biznis planovima, što znači da sigurno mogu imati svoje mesto na tržištu. Iako su trenutni uslovi u našoj zemlji veoma nepovoljni za razvoj preduzetništva, ličnom inicijativom, naši takmičari su otvorili preko 65 novih preduzeća, zahvaljujući učešću na takmičenju, plasirajući sopstvene inovacije. Mnoge od prijavljenih inovacija su već našle svoje mesto na tržištu, a koje su realizovane u ranije otvorenim preduzećima.

4. Od 2007.godine ostvarena je saradnja sa Republikom Srpskom u organizovanju takmičenja, da li znate koliko je ideja predstavljeno u proteklih 5 godina i koliko su predložene inovacije uspele na tržištu?
Sa željom da okupimo što širi krug ljudi koji inovativno razmišlja, od 2007. godine, pod potpuno ravnopravnim uslovima ocenjivanja i rangiranja, u takmičenje su uključeni i inovatori iz Republike Srpske. Do sada je bilo prijavljeno preko 177 inovacija od kojih je nagradjeno preko 50 u ukupnom iznosu od 190000KM. Kao najbolji primer uticaja našeg takmičenja na poslovanje firmi, može poslužiti primer pobednika iz R.Srpske za 2007. godinu, Zvezdana Višta, koji je nakon toga uspeo da znatno podigne svoje kapacitete i upravo je svoju inovaciju, mašinu za lepljenje furnira na zakrivljenim površinama, izlagao na sajmu u Nirnbergu i pronašao svoje kupce u Nemačkoj, Austriji, Izraelu, Rusiji, Ujedinjenim Emiratima, Italiji i Kini, tako da je čak mašina koja je izlagana, odmah našla svog kupca u Kini.

5. Pored inženjera i drugih obrazovnih profila, u kojoj ste meri uspeli da akrtivirate mlade da se uključe u stvaranju i realizaciji ideje?
Mladi ljudi učešćem na ovom takmičenju nemaju šta da izgube, naprotiv, mogu samo da dobiju, jer čak i ako, ove godine, ne bi sa predloženom inovacijom bili visoko plasirani, znanje i iskustvo koje bi stekli tokom učešća bi im svakako koristilo u budućem radu i već bi prvu sledeću ideju znatno lakše i kvalitetnije realizovali. U proteklih sedam godina mi smo imali zastupljene i srednjoškolske i studentske timove, međutim generalno odzivom mladih ljudi nismo zadovoljni, jer je tu potencijal daleko veći, od trenutno pokazanog. Zadatak svih nas je da podignemo zainteresovanost mladih ljudi za stvaralaštvom i kreativnim radom. Pored njihovog straha da udju u nešto novo i pokušaju da sami kreiraju svoju budućnost, redovno je prisutno opravdanje da o takmičenju nisu bili dovoljno obavešteni. Sve to govori da bismo i celokupnu kampanju pri promociji takmičenja morali da podignemo na još viši nivo, odnosno da je prilagodimo mladim ljudima, a u čemu nam se mogu priključiti svi oni koji imaju dobru ideju kako to i da realizujemo.

6. I za kraj, kao koordinator Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, da li možete predložiti potencijanim učesnicima za koju oblast da se opredele i u kojem pravcu da razmišljaju?
*Na našem takmičenju ne postoji prioritetna oblast, upravo stoga što je konačni cilj pojavljivanje inovacije na tržištu, a ono prihvata samo visoki kvalitet, jedinstvenost i isplativost. Stoga je za svakog  inovatora u Srbiji ili onog koji to želi da bude, potrebno da pronađe sopstvenu tehnološku šinu, da se osloni na svoje znanje i sposobnosti, sagleda potencijale okruženja u kojem živi i sve to na najbolji način iskoristi, kako bi njegova inovacija bila konkurentna i na domaćem i na inostranom tržištu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.