naslovna Elektronska_RFID_blokada_automobila_sa_PIC12F629_projekti_automatika.rsSvesno ili nesvesno, RFID (Radio Frequency IDentification) tehnologiju koristimo u svakodnevnom životu. Služi nam umesto ključa za otvaranje automatskih brava, za identifikaciju itd. RFID sistem se sastoji iz dva dela: taga i prijemnog modema. Kada RFID tag dođe u domet prijemnog modema, tag se aktivira i šalje svoj jedinstveni identifikacioni kod prijemnom modulu. Ovaj članak pokazuje kako se prijemni modul povezuje sa Atmelovim ATmega16 mikrokontrolerom.

 RFID modul koji ćemo korisitti u ovom projektu daje jedinstveni 12-bajtni kod, u serijskom RS232 formatu logičkih nivoa. Zbog toga, između RFID modula i mikrokontrolera moramo koristiti integrisano kolo MAX232, koje ima ulogu u konvertovanju naponskih nivoa. Šema veze modula i mikrokontrolera prikazana je na slici 1. GND pinovi kola MAX232 i serijskog izlaza RFID modula moraju biti povezani. Prijemni pin modula se povezuje sa predajnim pinom MAX232 i obrnuto. Treba napomenuti i da, ako je izlaz RFID mnodula u TTL formatu, tada nema potrebe za MAX232 kolom. U tom slučaju, izlaz modula i mikrokontroler se povezuju direktno.
shema kako_povezati_rfid_i_atmega16_mikrokontroler_elektronika_projekti_automatika.rs
Slika 1. Električna šema uređaja
Na kraju teksta dat je kod za mikrokontroler. Ovde ćemo samo opisati funkciju koja “skuplja” podatke sa serijske komunikacije, a koje šalje RFID modul. Ova funkcija data je u nastavku:
void getcard_id(void) // Function to get 12 byte ID no. from rfid card
{
for(i=0;i<12;i++)
{
card[i]= usart_getch();// receive card value byte by byte
}
return;
}
 Kao što vidimo, funkcija je veoma jednostavna. Sastoji se iz jednog for ciklusa, u kome se u niz upiše 12 bajtova pristiglih sa RFID modula. U nastavku, na snimku možete videti kako uređaj radi.
Ovde možete preuzeti kod za mikrokontroler.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.