naslovna_senzor_gasa_gh-312_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
naslovna_senzor_gasa_gh-312_elektronika_projekti_automatika.rs.jpgU ovom projektu je prikazana mogućnost detekcije dima i gasa, upotrebom senzora GH-312. Reč je o senzoru koji na svom izlazu daje binarne vrednosti: 5V (detektovano prisustvo gasa) i 0V (gasa nema). Iz njegovog datasheet-a vidi se da je ovaj senzor u stanju da reaguje na gasove kao što su dim, tečni gas, propan, butan, metan, alkohol, hidrogen itd.  Jedan senzor pokriva prostor od 10 m2. Kolo u kome ćemo koristit senzor sadrži još i mikrokontroler PIC16F84A i 8×2 LCD.
 

   
  U nastavku je prikazana elektronska šema uređaja. Za napajanje se koristi baterija od 9V, pošto je za napajanje senzora potrebno upravo toliko. Napon visokog logičkog nivoa na izlazu senzora je 5V, što je odlično prilikom povezivanja senzora sa mikrokontrolerom. Pored baterije za napajanje uređaja se može koristiti bilo koji napon u granicama od 9V do 20V (to je opseg napajanja senzora, a mikrokontroler se napaja preko stabilizatora napona 7805).
 
slika1_detektor_gasa_gh-312_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
Slika 1. Šema uređaja.
 
  Lista potrebnih delova
 
R1 i R2 – otpornici 1K
P1 – potenciometar 100K
C1 – kondenzator 10uF
C2 i C3 – kondenzatori 100nF
C4 i C5 – kondenzatori 15pF
Xtal – kvarc 8MHz
Led1 – 3mm crvena LED
Piezo
8×2 LCD
IC1 – PIC16F84A
VR1 – 7805 regulator napona
GH-312 – senzor gasa
 
  Način funkcionisanja
 
  Prvi testovi su napravljeni sa kolom povezanim na protobordu. Posle inicijalizacije kolo će ući u normalno stanje u kojem se gasovi ne detektuju. Na displeju je prikazano "Sensing… No gas!" (slika 2).
 
slika2_detektor_gasa_gh-312_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
Slika 2. Normalno stanje pri kome se ne detektuje gas.
 
  Kako bismo testirali uređaj, koristili smo gasnu lemilicu koju smo uperili ka senzoru. Senzor je u stanju da detektuje gas, pa će mikroikontroler pokrenuti treperenje LE diode i zvučno upozorenje. Zvuk proizvodi mali piezo, a na ekranu se prikazuje poruka: "Found Gas" (Slika 3). 
 
slika3_detektor_gasa_gh-312_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
Slika 3. Gas detektovan.
 
  Kada vazduh bude bio čist, tj. kada senzor ne bude detektovao ni jedan gas, uređaj će ponovo preći u normalno stanje i tada će se isklkjučiti LE dioda i piezo. 
 
  Zaključak
 
 Uređaj je veoma jednostavan, jeftin i lak za montažu. Ne zahteva mnogo komponenata, a kontroler PIC16F84A je veoma čest u ovakvim aplikacijama. Ako koristimo bateriju za napajanje, uređaj postaje prenosiv. Takođe, prednost uređaja je što senzor detektuje nekoliko vrsta gasova i to prilično stabilno. 
 
  PCB za ovaj projekat kao i *.hex file za mikrokontroler možete preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.