naslovna_eternet_kontroler_ethernet_controller_internet_web_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
naslovna_eternet_kontroler_ethernet_controller_internet_web_elektronika_projekti_automatika.rs.jpgProjekat Ethernet kontroler predstavlja uređaj pomoću kog možete upravljati raznim uređajima preko interneta. Kako bi bio prikazan način rada i svrha, ovaj uređaj je konstruisan tako da se pomoću njega, putem interneta, može upravljati sa 8 izlaza, a mogu se razmenjivati podaci o datumu i tačnom vremenu. Takođe, postoji mogućnost i korišćenja 3 tajmera i 3 buffer-a. Prilikom dostizanja vrednosti tajmera, željeni izlaz dobija vrednost odgovarajućeg buffer-a.
 

 
  Sva podešavanja parametara, kao i podešavanja tajmera, vrše se preko WEB-a. Autor je testirao i upotrebu temperaturnog senzora DS1820 sa ovim kontrolerom i sve je funkcionisalo kako treba.
 
  Karakteristike:

  • Tačno vreme i datum se dobijaju pomoću modula koji sadrži IC kolo DS1307, kao i bateriju za samostalno napajanje;
  • Upravljanje sa 8 izlaza;
  • 3 tajmera za kontrolu izlaza. Svaki tajmer ima posebna podešavanja za start i stop;
  • Sva podešavanja se vrše preko interneta.
   U nastavku su prikazane slika uređaja.
 
slika1_eternet_kontroler_ethernet_controller_internet_web_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
 
  Šemu uređaja i PCB možete preuzeti ovde.
  Izgled WEB aplikacije možete preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.