naslovna uredjaj_za_upozoravanje_o_prekoracenju_brzine_elektronika_projekti_automatika.rs
naslovna uredjaj_za_upozoravanje_o_prekoracenju_brzine_elektronika_projekti_automatika.rsUređaj je dizajniran da upozorava vozača automobila da je dostigao podešenu brzinu kretanja. Ovim uređajem eliminiše se potreba gledanja u brzinomer, kao i mogućnost kažnjavanja od strane saobraćajne policije. Postoji striktni odnos između broja obrtaja motora vozila i brzine vozila, pa ovaj uređaj prati broj obrtaja i u slučaju dostizanja podešene granice, oglašava se zvučnim i svetlosnim indikatorima. Izvanredna karakteristika leži u činjenici da nije potrebno povezivati uređaj sa motorom.
 

 Kolo IC1 (Slika 1) formira diferencijalni pojačavač za elektromagnetne impulse koje generišu svećice motora, a koji se prikupljaju pomoću zavojnice L1. IC2A dodatno pojačava impulse, a inverteri IC2B do IC2F obezbeđuju čist pravougaoni signal. Monostabilni multivibrator IC3A se koristi kao frekventni diskriminator, napon na njegovom pinu 6 će porasti kada se dostigne podešena brzina (podešena pomoću potenciometra R11). IC3B, tranzistori i ostale prateće komponente obezbeđuju merenje vremena za deo uređaja namenjen za signalizaciju, čiji su glavni delovi piezo zvučnik i LED D5. Dioda D3 uvodi mali histerezis.

shema uredjaj za upozoravanje o prekoracenju brzine elektronika projekti automatika.rs
Slika 1. Električna šema uređaja.

Napomene o radu uređaja

  • LED D1 služi prilikom podešavanja uređaja, kako bi se posmatralo emisija elektromagnetnih impulsa. Nakon podešavanja, LED D1 i otpornik R1 mogu biti uklonjeni, kako bi se smanjila potrošnja.
  • Tokom prethodne operacije, morate podesiti i potenciometar R8, kako biste dobili što bolje rezultate. Najbolja podešavanje se dobijaju kada se trimer podesi na 10-20k.
  • Prvo podešavanje se vrši kada motor vozila radi, a vozilo stoji u mestu.
  • Uređaj možete podešavati i uz pomoć druge osobe koja će voziti automobil brzinom za koju želite da bude granična. Za to vreme, vi ćete okretati potenciometar R11 dok ne čujete zvučni signal i dok LED D5 ne počne da svetli.
  • L1 može biti komercijalni induktor od 10mH. Ako želite veću preciznost, možete napraviti zavojnicu od 130 do 150 zavojaka, emajlirane žice prečnika 0.2 mm, na kalupu prečnika 5 cm. Skinite kalem sa kalupa i oblepite ga izolir trakom.
  • Potrošnja struje je oko 10mA. Ako želite da koristiti napajanje iz automobila, možete povezati uređaj na utičnicu upaljača. U tom slučaju otpornik R20 mora biti 330R.
  • U zavisnosti od broja cilindara motora, R11 nekada neće moći da podesi uređaj na odgovarajući način. U nekim slučajevima morate koristiti R11=200k i R12=100k ili manje.
  • Da biste izračunali odnos frekvencije i broja obrtaja četvorotaktnog motora, možete koristiti sledeću formulu:

Hz=(broj cilindara * broj obrtaja)/120

  • Kod dvotaktnih motora formula bi bila:

Hz=(broj cilindara * broj obrtaja)/60

  • Uređaj ne radi kod vozila sa dizel motorima.

 Napomena: Uređaj je tako konstruisan da meri broj obrtaja motora i da prema tome određuje kojom se brzinom kreće automobil. Ovakav režim rada je moguć jedino kada je menjač vozila uvek u istoj brzini (npr. kada se vozi autoputem, pri čemu je menjač najčešće u najvećem stepenu prenosa). Tada se ovaj uređaj može koristiti za upozorenje o dostizanju određene brzine. U drugim slučajevima, može se koristiti kao uređaj koji vas opominje da ne vozite svoj automobil na previše visokom broju obrtaja. Na taj način štedite motor i produžavate mu radni vek.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.