siemens logo ethernet automatika.rs
siemens logo ethernet automatika.rsNovi mrežni moduli kompanije „Siemens“ omogućavaju jednostavnu dvožičnu Ethernet komunikaciju između modula različitog tipa u industriji, uključujući i bezbedonosne sisteme. Ovi moduli se pored upotrebe u novim mogu veoma lako prilagoditi i postojećim aplikacijama.

 U mnogim slučajevima, sistemi industrijske automatizacije i dalje koriste konvencionalne komunikacione protokole kao što je Profibus, iako se ovi tipovi komunikacije  sve ređe koriste u IT svetu. Međutim, Ethernet komunikaciju bi bilo moguće koristiti u Web servisima, za kontrolu automatskog sistema sa udaljene lokacije. Nažalost, Ethernet standard je osmišljen za kablove sa 4 do 8 žica, zbog čega je neophodno koristiti SHDSL modeme. Za prenos na veće daljine morao se koristiti fiber-optički kabl.

siemens ethernet automatika.rs Siemens je svojom inovacijom omogućio komunikaciju preko klasičnog Ethernet kabla, bez potrebe za korišćenjem modema i to koristeći samo dva provodnika. Kao rezultat toga, operatori će moći da koriste postojeće kablove, već instalirane u svojim objektima za Ethernet komunikaciju. Stručnjaci industrijske komunikacije u Siemens-u, razvili su i novi dvožični Ethernet komunikacioni sistem za infrastrukturne projekte. Cilj programera bio je da razviju standard za prenos podataka između trafostanica bez potrebe za promenom postojećih kablova i dodatnim modemima. U zavisnosti od dužine postojeći kablovi sada mogu da prenose podatke od 10 do 100 megabita u sekundi na rastojanju do 1000 metara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.