nivo radara naslovna automatika.rs
nivo radara naslovna automatika.rsKompanija Ametek Drexelbrook je predstavila uređaje DR 2000 za merenje nivoa vođenih talasa i DR 5200 za merenje nivoa u slobodnom prostoru. Oba rešenja su zasnovana na merenju nivoa signala i svaki uređaj je kalibrisan za širok spektar primene u nepovoljnim uslovima.

 Oba rešenja imaju za cilj obezbeđivanje veće fleksibilnosti instalacije uz tačnost i pouzdanost. Spektar primene je širok, pri čemu postoji više varijanti dostupnih kućišta od aluminijuma ili nerđujudeg čelika.

 DR 2000 predstavlja uređaj za merenje nivoa radara za vođene talase koji se sastoji iz dve žice i namenjen je aplikacijama poput rezervoara, procesnih plovila, otvorenih protočnih kanala vodenih postrojenja kao i postrojenja otpadnih voda. Modularni dizajn uređaja omogućuje da se instaliranje izvede i u smanjenoj veličini prostora kao i u objektima poput zgrada sa nižim krovovima. Daljinska verzija je takođe dostupna i ona zahteva pojedinačne konvertore sa displejem, koji se mogu montirati i njima upravljati sa udaljenosti i do 100 m od lokacije senzora. Uređaj je dizajniran u skladu sa IEC 61508 Integrated Safety Level 2 standardom (izdatog od strane nezavisnog sertifikacionog tela).

nivo radara 1 automatika.rs

 DR 5200 je takođe dvožični uređaj, merač nivoa u slobodnom prostoru, koji koristi tehnologiju frekventno modulisanih talasa i nudi poseban konvertor signala sa displejem i sistemom za brzo uparivanje. Takođe je u saglasnosti sa SIL2 IEC 61508 standardom sa povezanim sistemima na osnovu bezbednosti. Uređaj je primenjiv u skoro svim oblastima industrije, posebno u hemijskoj, petrohemijskoj, industriji otpadnih voda, metala i rudarstva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.