ABB-logo robotika roboti irb 360 irb 460 automatizacija automatika.rs
ABB-logo robotika roboti irb 360 irb 460 automatizacija automatika.rsKrajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog veka, ABB je prvi na svetu promovisao industrijskog robota za farbanje i električnog robota potpuno kontrolisanog mikropocesorom. Ove godine navršava se 40 godina od proizvodnje prvog električnog mikroprocesorski kontrolisanog robota koga je razvila tadašnja švedska firma Asea, koja će se kasnije ujediniti sa švajcarskom firmom Brown Bowery kreirajući kompaniju ABB, danas jednu od vodećih inženjering kompanija u svetu.

 Bio je to antropomorfni robot IRB 6 nosivosti 6kg, koji je još uvijek operativan u švedskoj firmi Magnusson nakon neverovatnih 40 godina eksploatacije. Inovativno korišćenje mikroprocesorske kontrole robota omogućilo je do tad neostvarivu preciznost, brzinu kretanja i ponovljivost programirane pozicije robota. Ubrzo nakon toga, Asea će se fokusirati na aplikacije tačkastog zavarivanja, a biće i prva firma koja se odlučila da koristi robote za aplikacije lučnog zavarivanja. 
 
 Danas, ABB proizvodi robote pete gerenarcije sa patentiranom tehnologijom primenjenom u poslednjoj generaciji robotskih kontrolera, tehnologijom “TrueMove” i “QuickMove” koja je ključna u postizanju brzine, preciznosti, programibilnosti imogućnosti sinhronizacije sa spoljnim uređajima. ”QuickMove” utvrđuje maksimalno moguće ubrzanje pri svakom pokretu kako bi krajnja tačka kretanja bila dostignuta u što kraćem vremenskom intervalu. “TrueMove” osigurava da programirana putanja kretanja robota uvek bude identična bez obzira na brzinu kretanja koju zadajemo robotu.
 
IRB-360 abb robotika automatuka.rs
 
 U svakom procesu industrijske proizvodnje postoji segment u kom je potrebno izvršiti manipulaciju sa proizvodom kako bi ga zapakovali i izvršili određeni oblik slaganja ili paletizacije. To je razlog zašto je ABB posvećen proizvodnji i usavršavanju najboljih robotskih rešenja za proces pakovanja proizvoda, imajući u vidu efikasnost i fleksiblinost proizvodnog procesa.
 
 Robotska automatizacija osigurava fleksibilnost koja je potrebna u slučaju čestih izmena proizvodnog programa, kao i za novi dizajn pakovanja ili za manipulaciju sa različitim varijantama proizvoda. U poređenju sa klasičnom automatizacijom, robotizovane linije su dosta kraće i omogućuju bolje korišćenje proizvodnog prostora. Robotska automatizacija je odlična alternativna manuelnoj operaciji. Pored povećanja proizvodnje i mogućnosti neprekidne proizvodne operacije koju omogućavaju roboti, smanjuje se i broj povreda na radu.
 
 
Prikupljanje proizvoda
 
 U ovoj oblasti ABB nudi više modela robota, aplikacija i gotovih rešenja linija za pakovanje. Robot IRB 360 predstavlja drugu generaciju delta robota, tzv. “FlexPicker“ robote. ABB trenutno u ponudi ima šest različitih verzija ovog modela različite nosivostii dohvata. Nosivosti su u rasponu od jednog do osam kilograma, a dohvat robota je urasponu od 800 do 1600mm. Postoji i verzija sa komponentama od nerđajućeg čelika sa IP69K zaštitom, pogodna za čišćenje industrijskim deterdžentima, što je posebno važno u prehrambenoj industriji (npr. industriji mesa ili mlečnih prerađevina). U zadnjih 15 godina ABB-ov robot IRB 360 je lider u najsavremenijim robotskim „pick and place“ aplikacijama velike brzine radnog ciklusa. IRB 360 može biti vrlo jednostavno integrisan koristeći ABB-ov softver „PickMaster 3“, koji omogućuje i integraciju vizuelnog sistema.
 
IRB 460 abb robotika automatuka.rs
 
 Koristeći „PickMaster 3“ softver, celokupna proizvodna linija može biti kreirana, testirana, programirana i simulirana „offline“. Za aplikacije u kojima je potrebna fleksibilnost kretanja koju nude šestoosovinski antropomorfni roboti, ABB imau ponudi model robota IRB 140 nosivosti 6kg i dohvata 810mm, kao i najnoviji model kompaktnog robota IRB 1200 nosivosti 5-7 kg i dohvata 0.7 do 0.9 metara. IRB 1200 je izuzetno podesan za integraciju u malim prostorima sa obzirom na svoje kompaktnedimenzije, a njegova glatka površina olakšava čišćenje, što je važno u prehrambeno jindustriji. Ovi roboti nalaze primenu u aplikacijama koje imaju manje zahtevno vreme proizvodnog ciklusa. Robot IRB 360 može da obavi 80 do 120 „pick and place“ operacija u minuti, u zavisnosti od težine proizvoda i traženog dohvata. U slučaju „racetrack“ aplikacija moguće je pokupiti i do 500 proizvoda sa „flex picker“ robotima veće nosivosti (šest ili osam kilograma). Ove brzine kretanja su specifične samo za deltoidne robote.
 
 
 Pakovanje
 
 U proizvodnom segmentu pakovanja, robotska automatizacija omogućava jednostavnu integraciju, povećanu fleksibilnost i visoku pouzdanost. Jedno od mogućih rešenja za proces pakovanja je četvoroosovinski robot IRB 260 koji je optimizovan za aplikaciju pakovanja proizvoda težine do 30 kg. Sa širokom paletom ABB-ovih robota, tehnologijom vizuelnog prepoznavanja i praćenja proizvoda, kao i pripadajućim softverom, ABB pomaže u optimizaciji raznih vrsta aplikacija pakovanja uključujućii „race track“ pakovanje i pakovanje proizvoda na pokretnim trakama. ABB-ov novi proizvod je i integrisani sistem vizuelizacije koji postaje integralni dio ABB-ovih robotai omogućuje jednostavno programiranje, automatski izbor opcija i parametara prilikom podešavanja i programiranja. Opcija vizuelne integracije omogućuje izuzetno brzu instalaciju ovako kompleksnog robotskog sistema. Kroz „RobotStudio“ softver moguće je izabrati već predodređene funkcije i parametre vizuelnog sistema i vrlo lako testirativizuelni sistem, te generisati programski kod bez poznavanja „Rapid“ programskog jezika koji se koristi za programiranje ABB-ovih robota.
 
 
Paletizacija proizvoda
 
 Naizgled paletizacija kutija, vreća, boca ili drugih oblika pakovanja izgleda kao jednostavan proces, ali kada postoji potreba za vrlo zahtevnim aplikacijama sa dve iliviše dolaznih traka, promenama u položaju proizvoda na traci i vrlo kratak vremenski ciklus, najbolja rešenja nudi spektar ABB-ovih četvoroosovinskih robota IRB 460, IRB 660 i IRB 760 koji imaju širok raspon nosivosti i dohvata. Reč je o robotima nosivosti 110 do 450 kg i dohvata 2.4 do 3.18 metara. Modeli IRB 660 i IRB 760, sa obzirom na svoju nosivost, su podesni i za paletizaciju celokupnog nivoa palete u jednom radnom ciklusu. Svi robota mogu da se naruče i kao funkcionalni paketi sa ABB-ovim griperima i već prilagođenim softverom za manipulaciju sa griperima i promenu parametara putem HMI ekrana na „flex pendant“ uređajima (HMI uređajima za nadzor i programiranje robota).
 
IRB 760 abb robotika automatuka.rs
 
 Funkcionalni paketi omogućuju jednostavnu integraciju kao i korišćene „Palletizing PowerPack“ softvera, koji automatski kreira robot program na osnovu zadatih parametara, tako da integrator ne mora da poznaje „Rapid“ programski jezik. Ovaj „PowerPack“ softver omogućava i brzu promenu šema slaganja, dimenzija proizvoda i pozicija za prihvat i odlaganje. U slučaju potrebe za manipulacijom sa većim težinama ili manipulacije u kojoj četiri osovine nisu dovoljne za postizanje tražene putanje mogu se koristiti ABB-ovi šestoosovinski roboti nosivosti čak do 500 kg. Uticaj ovih robota na proces proizvodnje i indsutrijsku produktivnost je od revolucionarnog značaja. Njihova sposobnost da značajno povećaju učinak i kvalitet procesa proizvodnje, a da istovremeno smanje zastoje, troškove i doprinesu poboljšanju bezbednosti, čine ih neprocenljivo važnim za industrijsku proizvodnju.

 Više informacija o ovim uređajima možete pronaći ovde.


  ABB d.o.o.
Kumodraška 235abb potpis abb srbija automatizacija robotika automatika.rs
11010 Beograd  
 
Tel: 011 3094 300
Fax: 011 3094 343
 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.