Pogledajte kako izgleda 3D modeliranje i štampa

3D štampa predstavlja brz i jednostavan, a opet dovoljno efikasan, način izrade trodimenzionalnih prototipa, maketa raznih delova i sklopova koji se mogu naći u svim granama industrije.

 Pored maketa i prototipa primenom 3D štampe mogu se praviti i potpuno fukcionalni delovi koji se mogu primenjivati u svakodnevnom životu. Naravno, 3D štampa, kao i bilo koja druga tehnologija ima svoje prednosti i mane. 3D štampa je idealan način da se veoma brzo urade 3D modeli predmeta kako bi se uočili nedostaci i izvršila određena testiranja, sa druge strane 3D štampa ne može služiti masovonoj proizvodnji delova. Zato 3D štampa i jeste idealan način da se određeni proizvod detaljno testira i ispita pre nego što se počne sa masovnom proizvodnjom.

Trenutno na tržištu postoji veliki broj različitih tehnologija šampe kao i materijala koji se koriste, ali je princip u suštini svugde isti a to je sukcesivno nanošenje materijala sloj po sloj dok se ne dobije krajnji model.

 Materijali koji se koriste su razni ali trebaju zadovoljiti skoro sve zahteve u pogledu mehaničkih, hemijskih i estetskih svojstava. Mogu biti plasitke apsolutno svih karakteristika, dok je najbitnije voditi računa o karakteristikama kao što su krutost, elastičnost, tvrdoća. Mogu se koristiti i razne vrste metala, čak je i moguće štampanje betonskih delova.

 Kako današnje vreme donosi sve brži razvoj tehnologije tako se i 3D štampa razvija munjevitom brzinom pa su sada oblasti primene ove tehnologije praktično neograničene. Trenutno se pored izrade prototipa 3D d štampa uspešno koristi i za medicinu gde nije strana proizvodnja ortopedskih pomagala, zatim u prehrambenoj industriji gde se lako mogu štampati razni oblici od čokolade, u nekim državama se koriste i štampači koji štampaju čitave kuće, a takođe je poznato da se i u svemirskim letelicama nose štampači koji brzo i jednostavno mogu izraditi rezervne delove.

 Kako je jedan od glavnih faktora koji utiče na izradu bilo kod proizvoda jeste cena, mora se napomenuti i to da 3D štampe dosta umanjuje cenu izrade bilo kog dela. Ako uzmemo u obzir recimo delove koji se moraju proizvoditi iz kalupa znači da bi mi pre proizvodnje određenog dela prvo trebali napraviti kalup, ukoliko nakon izrade dela ustanovimo neke nedostatke jasno je da nakon otklanjanja nedostataka moramo opet praviti kalup što značajno poskupljuje cenu izrade.

 Primenom 3D štampe ćemo jednostavno izraditi deo bez izrade kalupa ustanoviti nedostatke otkloniti ih i kada budemo sigurni preći ćemo na izradu kalupa. Može se videti da se ovim postupkom vreme do početka masovne proizvodnje kao i cena znatno smanjuju. Takođe, ovo inženjerima dosta olakšava posao jer sve ovo mogu uraditi iz svoje kancelarije.


Mašinsko projektovanje

Web: www.masinsko-projektovanje.com

E-mail: mprojektovanje@gmail.com
Telefon: +381 61 1369687

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.