computer chip teleporting bit prenos podataka automatika.rsPo prvi put u istoriji, naučnici sa švajcarskog Federalnog tehnološkog instituta u Cirihu (ETH) su uspeli da teleportuju 10.000 bita informacije u jednoj sekundi, sa određene tačke A do tačke B. Distanca na koju su prenešeni podaci je oko šest milimetara, to je rastojanje od čipa koji je slao podatke do čipa koji je služio kao prijemnik, ova elektronska kola su nalik kompjuterskim čipovima.

 Tim naučnika je prvenstveno pripremio dva elektronska kola tako što ih je ohladio do temperature jednake apsolutnoj nuli. Strujni snopovi koji su prikazani na slici uspeli su da pobude kubite u kolu koje služi za slanje i oni su počeli da se ponašaju po zakonima kvantne mehanike. Prvenstveno su kubiti(kvantni bitovi informacije) postali upleteni sve dok se na prijemnom kolu nije pojavila određena količina informacija, što je potvrdilo da su naučnici sa ETH u Cirihu uspeli da teleportuju neku količinu informacija.

teleportation teleporting bit prenos podataka automatika.rs


Ovo je potpuno drugačiji način od onog na koji računari šalju informacije, preko žice elektroni prenose informacije ili putem radio talasa. Budući da nisu potrebne nikakve žice i da se ne mala količina informacija pojavila na jednom mestu a nestala sa drugog, možemo reći da se otvara novo poglavlje u razvoju novih računara, poručuju naučnici švajcarskog Federalnog tehnološkog instituta.

 Bilo je još eksperimenata sa prenosom podataka na ovaj način i svi oni su uspeli da prenesu neku količinu informacije u neko određeno vreme. Ono u čemu se razlikuje ovaj eksperiment i može da se kaže da je uspeo, je u tome što su istraživači uspeli da svake sekunde teleportuju po 10.000 bita informacije. Hrabriji i smeliji naučnici tvrde da daljim proučavanjem teleportacije na nivou atoma mogu da se stvore i teoretske pretpostavke za teleportovanje živih bića, dok konzervativniji istraživači u to sumnjaju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.