Energetska elektronika nalazi se svuda oko nas. Nalazi se i u akumulatorima električnih automobila i u samoj električnoj mreži, u dalekovodima, pa i u utičnicama širom našeg doma. Ona vrši funkcije poput promene visine napona, ili pretvaranja konstantne struje u promenljivu.

 Sama konverzija struje je često neefikasna, nikada neće izaći dovoljno struje koliko je zaista neophodno. Međutim, nedavno se na tržištu pojavio pretvarač električne energije napravljen od galijum–nitrida, koji je znatno efikasniji, manjih dimenzija od konvencionalnih pretvarača od silicijuma. Komercijalni uređaji od galijum-nitrida ne mogu da iznesu napone iznad 600 Volti, što ograničava njihovu upotrebu na kućnu elektroniku.

 Nedavno na Institut za elektroniku i elektriku u SAD-u izložen novi dizajnt konvertora električne energije od galijum–nitrida koji će moći da rade i sa naponom od 1200 Volti. To je već kapacitet koji je dovoljan za upotrebu u električnim vozilima. Za sada postoji samo prototip. Veruje se da će naučnici pokušati da kreiraju konvertor tako, da može da podnese i do 5000 Volti napona.

 Iako su njegove prednosti dobro poznate, u galijum–nitridu je jako nezgodno praviti ”vertikalne uređaje”, kakvi su najčešće upravo konverteri električne energije za srednje i visoke snage. To su uređaji u kojima struja umesto da teče kroz površinu poluprovodnika, teče kroz podmetač, preko poluprovodnika. Da bi samo konvertovanje energije bilo efikasno, struja koja prolazi kroz poluprovodnik treba da bude ograničena na relativno malu površinu, na kojoj električno polje može da utiče na nju.

 Ranije su istraživači pokušavali da ugrade fizičke barijere u galijum–nitrid kako bi usmeravali struju po kanalima. Međutim, barijere su pravljenje od temperamentog materijala koji je skup i težak za proizvodnju, a integrisanje sa galijum–nitridom na način koji neće narušiti tranzistorske elektronske osobine se takođe pokazalo kao izazov.

 Novi dizajn može znatno smanjiti potrošnju energije kod električnih vozila, data centara i dalekovoda.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.