siemens logo automatika.rsSa novim CP 1243-8 IRC komunikacionim procesorom, Siemens podržava daljinske aplikacije zasnovane na Sinaut ST7 protokolu daljinskog upravljanja. Novi komunikacioni procesor omogućava povezivanje kontrolera SIMATIC S7-1200 kao outstations (Remote terminal units/RTUs) do višeg nivoa ST7 stanica sa minimalnim naporom i malim troškovima. Rešenje je pogodno za korišćenje u novim i postojećim sistemima.Redudantnost i sveobuhvatne sigurnosne funkcije obezbeđuju visoku dostupnost i sigurnost.

 Ključna mesta aplikacije za CP 1243-8 IRC su distributivni pogoni u oblasti pijaće vode i distribucije, kanalizacione mreže i kišne prelivne cisterne. Pored toga, komunikacioni procesor se može koristiti za nadgledanje životne sredine i kao lokalne transportne i distributivne mreže za daljinsko grejanje i elektroenergetske mreže.
 Povezane  RTU jedinice komuniciraju putem javne ili privatne komunikacione mreže. Industrijski ruter (kao što su oni u Siemens Scalance M asortimanu) može biti priključen na Ethernet port uređaj za uspostavljanje internet ili veze sa mobilnim telefonom. Dodatni priključci za analogne dial-up ili privatne bežične mreže mogu se ostvariti preko odvojenih modula. CP 1243-8 podržava i ciklični i event-driven prenos svake vrste podataka potrebnih za upravljanje procesom, a takođe nudi i funkcije alarma. Uređaj može da prenese merne vrednosti od outstations-a do kontrolnih centara ili stanica višeg nivoa  i  može poslati automatske e-mailove i tekstualne poruke osoblju za održavanje. Da bi se sprečio gubitak podataka u slučaju pada veze, komunikacioni procesor neprekidno čuva time-stamped vrednosti merenja. Čim je konekcija uspostavljena, baferovane vrednosti se automatski prenose u pravilnim istorijskim sekvencama  do kontrolnog centra.
CP 1243-8 IRC Siemens automatika.rs
 Da bi se poboljšala dostupnost, CP 1243-8 IRC nudi mogućnost uspostavljanja dodatne veze preko drugog WAN interfejsa (za redundanciju rute). Za ovo, takozvani Teleusluga (TS) modul -na primer RS-232 serijski interfejs ili dial-up modem (analogni, ISDN i GSM) – je povezan sa drugim WAN interfejsom. Korisnici mogu da rade sa jednim ili drugim interfejsom ili sa oba istovremeno.
 Sveobuhvatne dijagnostičke opcije – bilo lokalno preko poruka o greškama na LED displeju, u Simatic Step 7 inženjerskom alatu, ili putem web servera – nude brze i visoko informativne analize stanja stanice.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.