naslovna gprs modemi baza znanja automatika.rsU današnje vreme većina novih uređaja ima mogućnost povezivanja sa internetom ili drugim uređajima. U tekstu koji sledi, videćemo kako se koriste SMS/GPRS modemi. Biće više reči o tome kako da odaberete adekvatan modem za vaš projekat i kako da ga koristite. Ako imate potrebu za bežičnim upravljanjem ili praćenjem statusa nekog uređaja ili mašine, onda je GPRS veza logičan izbor.

 Za dodavanje GPRS komunikacije uređaju, potreban je GSM/GPRS modem. Na tržištu postoji više proizvođača i tipova ovih modema. Cinterion, Telit, Siemens samo su neki od njih.
 Prvo što je potrebno odlučiti je da li ćete koristiti samo SMS ili i GPRS. Prednost korišćenja GPRS-a je mogućnost slanja veće količine podatak pri većoj brzini prenosa za okvirno iste troškove kao komunikacija putem SMS-ova. Takođe, ogromna prednost upotrebe GPRS je i mogućnost komunikacije u realnom vremenu, što kod slanja SMS poruka nije slučaj. Slanje SMS poruka je bolja opcija kada je potrebno proslediti kratku poruku koja hitno treba da se dostavi direktno na mobilni telefon. Ovde ćemo videti kako funkcionišu i jedan i drugi sistem.
  Kako izabrati modem? 
 Pri odabiru modema, prvo treba proveriti da li modem, koji ste uzeli u razmatranje, ima ugrađen TCP/IP stek. Stariji modemi i jeftini modemi sumnjivog kvaliteta često nemaju ugrađen TCP/IP stek, dok sa novijim modemima renomiranih proizvođača ne bi trebalo da bude problema. Postojanje TCP/IP steka ćete utvrditi uvidom u datasheet modema. Problem sa modemima bez TCP/IP steka je u tome što ćete morati da “ručno” primite i odgovorite na svaki paket podataka koji stigne preko GPRS komunikacije. To je veoma težak posao, sa kojim će samo iskusni uspeti da izađu na kraj. Preporuka je da oni manje iskusni ovakve modeme koriste samo za komunikaciju preko SMS-a. Sa TCP/IP stekom sve je mnogo jednostavnije jer postoji direktna veza između npr. PC računara i mikrokontrolera (preko modema naravno). Sve što se pošalje sa mikrokontrolera preko UART ka modemu, isporučuje se ka PC-u i obrnuto, s tim da se ne vodi računa o komunikacionom protokolu.
 Modemi su dostupni u dve klasične izvedbe: kao moduli i kao gotovi uređaji spakovani u kućište. Za modularne modeme najčešće je potrebno dodatno napajanje koje je često potrebno prilagoditi naponu napajanja modema. Ovakvi modemi prikazani su na slici 1. Najčešće se koriste za implementaciju u uređaje koji su u fazi dizajniranja i razvoja.
slika1 gprs modemi baza znanja automatika.rsSlika 1. Izgled modularnih SMS/GPRS modema
 Modemi kao gotovi uređaji su većih dimenzija i na sebi uglavnom sadrže USB ili DB9 konektor za povezivanje sa računarom ili drugim uređajem. Jednostavniji su za upotrebu jer nije potrebno praviti poseban izvor napajanja, ali nisu tako minijaturni što u nekim slučajevima može predstavljati problem. Unutar kućišta ovih modema nalazi se moduli koji smo već pomenuli sa još nekim dodatnim komponentama koje su potrebna za ispravan rad. Jedan ovakav modem prikazan je na slici 2.
slika2 gprs modemi baza znanja automatika.rsSlika 2. Modem kao gotov uređaj
  Kako komunicirati sa modemo? 
 Svaki GPRS modem komunicira kroz AT komande upotrebom UART-a. AT komande su instrukcije koje se koriste za upravljanje modemom. AT je skraćenica od ATtention. Svaka komandna linija počinje sa “AT” ili “at”. Mnoge komande, koje se koriste za upravljanje žičanim dial-up modemima, kao što su ATD (Dial), ATA (Answer), ATH (Hook control), ATO (Return to online data state), takođe podržavaju i GSM/GPRS modemi i mobilni telefoni. Pored ovog zajedničkog skupa AT komandi, GSM/GPRS modemi i mobilni telefoni podržavaju AT skup komandi specifičnih za GSM tehnologiju, koji uključuju komande koje su u vezi sa SMS-om (npr. AT+CMGS – Slanje SMS-a, AT+CMGR – Čitanje SMS-a itd.).
  Odakle početi? 
 Različiti modemi imaju različite AT komande za konfigurisanje, ali su sve veoma slične. Detalje o modemu i AT komandama ćete pronaći u datasheetu modema. Pre nego što počnete sa radom, proverite da li je sav hardver ispravno povezan, da li je naponski nivo za napajanje modema odgovarajući kao i da li je PC COM port ispravno povezan sa modemom. Ako koristite gotove GPRS modeme sa DB9 konektorom, za komunikaciju sa mikrokontrolerom biće vam potrebno dodatno kolo za prilagođavanje naponskih nivoa.
 Kada ste sve proverili i uključili uređaje, probajte da modemu pošaljete poruku AT <ENTER>. Ako je sve u redu, on će vam odgovoriti sa OK. Kada koristite UART, Baud rate mora da bude isiti kao kod modema. Neki modemi imaju mogućnost automatskog podešavanja baud rate-a, što znači da će on detektovati baud rate sa drugog uređaja, dok drugi imaju podešen baud rate koji se AT komandama može menjati.  
 Izvor: Electronics-Base.com

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.