naslovna Elektronska_RFID_blokada_automobila_sa_PIC12F629_projekti_automatika.rs
naslovna Elektronska_RFID_blokada_automobila_sa_PIC12F629_projekti_automatika.rsPostoje različite vrste blokada, ali kod većine njih, ako lopov ima ključeve vašeg automobila on ima i vaš automobil. U ovom projektu opisan je uređaj za blokadu automobila, zasnovan na RFID tehnologiji, koja se sve češće sreće u serijskoj proizvodnji automobila. Ovaj blokator se bazira na Microchip-ovom PIC12F629 mikrokontroleru i inovativnim ID-12 čipom namenjenom za rad sa RFID tagovima.

 PIC i ID-12 se napajaju preko stabilizatora napon 7805 koji na izlazu daje stabilnih 5V. Kada je u beskonačnoj petlji, PIC očitava podatke sa ID-12 (podatke o tome da li se u polju nalazi tag i njegovu oznaku). U EEPROM kontrolera se upisuju heksadecimalne vrednosti za 10 tagova. Kada se tag unese u polje ID-12, do kontrolera stiže informacija o kodu taga. Kontroler upoređuje dobijeni kod sa kodovima koji se nalaze u EEPROM-u. Ako se očitani kod nalazi u memoriji, kontroler aktivira tranzistor, koji dalje aktivira relej, a program se zaustavlja. Ako se kod ne nalazi u memoriji, kontroler nastavlja sa nadgledanjem. LED služi za prikazivanje statusa.
 Inicijalno podešavanje se vrši prespajanjem džampera. Kada se džamper prespoji, u polje se unose, jedan po jedan tag (maksimalno 10) i automatski se pamte njihovi kodovi. Kada se završi sa unošenjem tagova, džamper se vrati u pređašnje stanje i uređaj je spreman za rad. Ako su u EEPROM-u već bili uneti tagovi, na ovaj način oni će biti obrisani, a na njihovo mesto će se upisati novi. Kada se tagovi očitavaju, LED svetli narandžastom bojom, u suprotnom svetli crvenom. Ako se učita tag čiji kod se nalazi u memoriji kontrolera, zelena dioda će svetleti 0.5 sec.

 ID-12 čip je povezan u standardnom ASCII modu. Pinovi se povezuju na sledeći način: pinove 1 i 7 je potrebno povezati na GND; pinove 2 i 11 treba povezati sa +5V, a pin 9 je Data pin i treba ga povezati sa mikrokontrolerom, tj. sa pinom mikrokontrolera koji je zadužen za prenos podataka. To znači da je pri povezivanju ID-12 neophodno dovesti 3 žice, a ostali pinovi se mogu povezati na samom čipu. Ako je daljina između čipa i glavnog PCB veća od 20cm, najbolje je koristiti zaštićene provodnike kako bi se izbegle smetnje koje mogu uticati na rad uređaja.

Elektronska RFID_blokada_automobila_sa_PIC12F629_projekti_automatika.rsSlika br.1 Šema povezivanja.
 Ako želite da vidite koji su kodovi tagova koje imate, možete povezati pin 2 (ID-12) i GND pin sa serijskim portom računara (Rx i GND) pri baud rate-u od 9600. Međutim, možda će biti neophodno da u komunikaciji sa PC računarom koristite i IC MAX232.

 Glavno napajanje čitavog uređaja može dolaziti sa kontakt brave ili direktno sa akumulatora. Relej, koji se uključuje/isključuje pomoću ovog uređaja treba da povezuje delove automobila, koji se koriste pri paljenju. Kod novijih automobila relejem npr.možete prekidati ulaz za paljenje EFI kompjutera. Kako biste pokrenuli automobil, najpre dovedite napajanje pomoću kontakt brave automobila. Zatim prinesite tag, a potom i upalite automobil. Ako se automobil isključi, čitav postupak mora biti ponovljen.

 PCB-a i hex fajl za ovaj projekat možete preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.