naslovna ultrazvucni_senzor_daljine_HC-SR04_projekti_elektronika_automatika.rsKao što im i samo ime govori, ultrazvučni senzori daljine se koriste za merenje rastojanja između senzora i objekta koji se nalazi ispred njega. Ovi senzori nude dobru preciznost i jednostavni su za upotrebu. Ovde će se koristiti senzor HC-SR04. Rezolucija senzora je 0,3cm, a opseg detektovanja objekta od 2 do 500cm. Senzor pokriva horizontalni ugao do 15o.

 Sam koncept ove tehnologije je jednostavan. Senzor emituje zvučne impulse visoke frekvencije, koji se, u slučaju da se ispred senzora nalazi prepreka, odbijaju od nje ka senzoru. Ako su impulsi detektovani nakon emitovanja, možemo pretpostaviti da se ispred senzora nalazi prepreka. Ovaj efekat možemo uporediti sa bacanjem lopte. Ako loptu bacimo horizontalno i ako se ona vrati nazad, znači da je udarila u neku prepreku od koje se odbila. Razlika između lopte i talasa je u tome što lopta izgubi mnogo više energije na svom putu, dok talas gubi zanemarljivo malu količinu energije.

Drugim rečima, talas će otići i vratiti se otprilike istom brzinom, dok će brzina lopte opadati zahvaljujući gravitaciji, otporu vazduha itd. Pošto znamo brzinu kretanja vazduha (340,26 m/s ili 1236 km/h), a u senzoru možemo izmeriti vreme koje je potrebno da se talas, nakon emitovanja, odbije od prepreke i vrati do senzora, tako možemo utvrditi dužinu puta koji je talas prešao, a samim tim ćemo znati i rastojanje prepreke od senzora. Podmornice i slepi miševi koriste isti princip osmatranja okoline, jer je vidljivost u okeanu ekstremno mala, a slepi miševi nemaju razvijeno čulo vida kao ostale životinje.

U ovom jednostavnom projektu ćemo prikazati osnovnu upotrebu senzora. Mikrokontroler će, pomoću dve LE diode, signalizirati da li se ispred senzora nalazi prepreka. Dakle, potreban nam je senzor HC-SR04, Arduino kontroler, protobord i LE diode – crvena i zelena.
Najpre je potrebno postaviti senzor i LE diode na protobord i povezati katode dioda i GND pin senzora. Zatim treba povezati anodu crvene LED na PIN 2, a anodu zelene LED na PIN 3 arduina. Sada možete povezati ostale pinove senzora – echo na PIN 12, trig na PIN 13, a VCC pin na 5V. Kada ste sve povezali, možete spojiti Vaš Arduino sa računarom, učitati kod koji se nalazi na kraju ovog teksta. Ako je sve u redu, zelena LED će svetleti ako se prepreka nalazi na udaljenosti većoj od 5 cm. U suprotnom, svetleće crvena dioda.
Na video snimku, koji sledi, senzor je povezan sa Arduinom, ali je način signalizacije malo drugačiji.
Ovde možete preuzeti kod za Arduino, a datasheet senzora HC-SR04 možete pogledati i preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.