naslovna_takmicenje_hard__soft_vesti_elektronika_automatika.rs.jpg
naslovna_takmicenje_hard__soft_vesti_elektronika_automatika.rs.jpgV Medjunarodno takmičenje "Hardware & Software 2009" se održava u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka , od 26. do 30. oktobra 2009. godine. Članovi žirija takmičenja "Hardware & Software" su definisali konačan zadatak u kome se okvirno radi o kontroli automatizovane linije. Više o samom zadatku možete saznati dalje u tekstu.
 
 

Kontrola proizvodne linije
 

   Tehnologija automatizacije je odavno prisutna u svim segmentima industrijske proizvodnje. Danas postoje fabrike koje poseduju potpuno automatizovani proizvodni proces ukljućujuči i kontrolu kvaliteta i druge aspekte karakteristične za pojedine proizvodne delatnosti. Zahtevi tržišta u pogledu kvantiteta i kvaliteta određenog proizvoda se povećavaju. Zato fabrike nastoje da poboljšaju svoje proizvodne kapacitete kroz nove tehnologije.

   Ovogodišnji zadatak treba da upozna takmičare sa potencijalnim problemima iz oblasti automatizacije kroz prakičnu realizaciju jednog proizvodnog procesa. Naglasak će biti na kontroli kvaliteta jer je to jedan od najbitnijih procesa u automatizovanoj proizvodnji.

 

Pojedinisti zadatka

 

   Takmičarima je na raspolaganju maketa koja predstavlja model pokretne industrijske trake. Pokretna traka prenosi predmete koji na sebi imaju 2D barkod tipa data matrix. Pokretnu traku pogoni DC motor koji nema ugrađenu povratnu spregu. Takmičari moraju samo da osmisle način za merenje i regilaciju brzine pokretne trake. Za opažanje predmeta se koristi infracrveni analogni senzor Sharp GP2D120. Pokretna traka ima mogoćnost uklanjanja predmeta preko ugrađenog mehanizma koji pogoni servo motor. Zadatak se može podeliti na hardverski i softverski deo.

hs_takmienje_novi_sad_ftn_elektronika_programiranje_automatika.jpg
 
 
Realizacija hardvera
 
  Upravljačko-sprežna jedinica. Kao upravljačko-sprežna jedinica u zadatku koristiće se razvojno okruženje sa Philips LPC2148 mikrokontrolererom (ARM). Upravljačko-sprežna jedinica komunicira sa serverom i izvršnom jedinicom (PLC) i koordinira rad pomenutih jedinica. Na razvojno okruženje se ugrađuje grafički displej koji je taktilno osetljiv i preko njega je omogućeno operateru da nadgleda i podešava parametre sistema. Parametri sistema se biraju proizvoljno. Osim navedenog, treba imati u vidu mogućnosti koje pruža razvojno okruženje i iskoristiti ih na najbolji način (RS232, USB, I2C, SPI, MMC-SD, PS/2, i dr.).

  Izvršna jedinica. Glavni deo izvršne jedinice čini PLC uređaj Omron CP1L-L14DR-A. PLC komunicira sa nadređenom upravljačko-sprežnom jedinicom. Osim toga omogućava upravljanje radom pogonskog i servo motora i uzima informacije sa senzora koji prate kretanje predmeta i trake.

 

 Realizacija softvera

 

   Server. Server treba da omogući vezu izmedju hardvera i klijenta na udaljenoj lokaciji. Server koristi sliku sa WEB kamere za dekodovanje barkoda predmeta sa proizvodne trake. Server osim obrade slike obezbeđuje i prenos slike i podataka ka klijentskoj aplikaciji. Server koristi bazu podataka sa svim obrađenim podacima i ima mogućnost pravljenja izveštaja i pregleda baze podataka.

   Klijent. Klijent treba da ima mogućnost pristupa serveru preko klasičnog WEB čitača, ili specijalizovane aplikacije za rad na klijent računaru (opcionalno). Prikazati što više statističkih podataka na proizvoljan način i napraviti mogućnost gledanja slike sa WEB kamere. Klijent pokreće i zaustavlja tok i omogućava unos liste validnih barkodova. Klijent može biti administrator ili korisnik tj. podržava pristup na više nivoa.

 
  Važne napomene
 
   Projekat treba uraditi sa obezbeđenim hardverom i komponentama, a za svako dodavanje dodatnog hardvera i/ili komponenti konsultovati žiri i organizatore takmičenja. Očekuju se izveštaji na kraju svakog radnog rada. U toku takmičenja ekipe će obilaziti pojedini članovi žirija i organizatori da nadgledaju napredak i stvore potpuniju sliku o vašem radu.
 
 
Završna prezentacija i ocenjivanje
 
  Očekuje se od svakog tima da odradi što kvalitetnije dokumentaciju i da je u elektronskom obliku preda članovima žirija. Dokumentacija će imati značajnu ulogu u konačnom ocenjivanju pa se iz tog razloga preporučuje aktivan rad na istoj tokom celog takmičenja. Završna prezentacija će se sastojati iz dva dela. Prvi, prezentacija u laboratoriji zatvorenog tipa samo za članove žirija sa opisom tehničkih detalja realizacije u trajanju do maksimalno 20 minuta. Drugi deo, javna demonstracija sa kratkom prezentacijom za publiku u trajanju do maksimalno 10 minuta. Demonstracija će se obaviti na maketama koje se dobijaju na početku takmičenja, a detalji o načinu demonstracije će biti saopšteni u toku takmičenja. Voditi računa o zadatim vremenskim okvirima.

  Na ocenjivanje će uticati: idejno rešenje, efikasnost obrade proizvodnog procesa, tehnička dokumentacija, prezentacija (po laboratorijama i javna prezentacija) i konačno doslednost u ispunjenju projektnog zadatka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.