mikroelektronika_naslovna_bigavr6_vesti_elektronika_razvojni_sistem_automatika.rs_2.jpgRazvojni sistem BIGAVR6 podržava 64- i 100-pinske mikrokontrolere u TQFT pakovanju i kao takav otvara nove mogućnosti za rad zahvaljujući modulima kao što su CAN modul, serijski EEPROM, RTC i drugi. Za upotrebu svakog od ovih modula se dobija primer napisan u mikroC PRO, mikroPascal PRO i mikroBasic PRO kompajlerima za AVR mikrokontrolere. Uz BIGAVR6 se takođe dobija i štampana dokumantacija u punom koloru.

   Na samom razvojnom sistemu se nalazi kvalitetan i brz USB 2.0  Programator sa jednostavnom instalacijom drajvera, postoji mmogućnost dodavaja memorije preko slota za MMC\SD kartice. Kontroler koji se programira se može sa okolinom povezivati pomoću USB porta ili RS-232 porta  pomoću kojih se vrši komunikacija sa PC računarom ili drugim uređajima. Tu je i CAN modul koji služi za komunikaciju sa drugim mikrokontrolerima.
mikroelektronika_naslovna_bigavr6_vesti_elektronika_razvojni_sistem_automatika.rs.jpg
  Za simulaciju rada koristi se 70 dioda za istovremeni prikaz svih pinova mikrokontrolera kao i 86 tastera. Portovi kontrolera se mogu podešavati kao pull-up ili pull-down. Svi pinovi su povezani preko IDC konektora. 

mikroelektronika_naslovna_bigavr6_vesti_elektronika_razvojni_sistem_automatika.rs_3.jpg

 
BIGAVR6 MCU Kartice podržavaju AVR mikrokontrolere u TQFP pakovanju. Na samoj MCU kartici se nalazi oscilator kao i lemne rupice koje su povezane sa pinovima mikrokontrolera.
  Touch screen-ovi su, jako popularni u industriji, a koriste se I u druge svrhe kao sto su displej u muzeju ili sobnoj automatici, gde tastatura i miš ne pružaju zadovoljavajuću, intuitivnu ,brzu i preciznu interakciju korisnika sa sadržajem displeja. Ovakvi displeji mogu biti dodati računarima ili pak mrežama u vidu terminala. Zahvaljujući Touch screen-ovima svi ti uređaji su dobili mnogo širu primenu.
glcd-245_touch-245_mikroelektronika_naslovna_bigavr6_vesti_elektronika_razvojni_sistem_automatika.rs_3.jpg
Touch screen je folija se stavlja preko displeja koja omogućuje prijem i prikaz informacija preko tog istog displeja. Grafički LCD (GLCD) omogućuje prikaz naprednijih poruka. Najčešće se sreću modeli sa rezolucijom od 128×64 tačaka.

  USB 2.0 programator na ploči je AVRprog2. Dobijate USB programator koji ne koristi bootloader ili sličan način programiranja, tako da vam kompletna memorija čipa ostaje na raspolaganju.

  AVRprog2 programator se napaja preko USB porta Vašeg računara, tako da nema potrebe za dodatnim adapterom. Windows će automatski detektovati uređaj, čime je pojednostavljena instalacija drajvera. Ploča programatora je posebno projektovana za In-Circuit serijsko programiranje (ICSP).

Uz razvojni sistem ide i prateći CD koji sadrži sve potrebne drajvere, softver za programiranje, šeme razvojnog sistema i detaljno uputstvo za upotrebu. Cena razvojnog sistema BIGAVR6 je 99€, ali se može naći u kombinaciji sa još nekoliko pratećih elemenata što dalje diktira cenu, a to su:

  • Dodatna BIGAVR6 MCU Kartica sa ATMEGA128 – 18€
  • Dodatna BIGAVR6 MCU Kartica sa ATMEGA1280 – 20€
  • Dodatna BIGAVR6 MCU Kartica sa ATMEGA2560 – 22€
  • Grafički LCD, 128×64 tačaka sa Touch Screen-om – 20€
  • 2×16 LCD i DS1820 temperaturni senzor – 15€
  • Serijski Kabl – 1€

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.