ABB-logo abb review 100 years automatizacija automatika.rsSrpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže – CIGRE Srbija održao je 32. savetovanje u periodu od 17-21.maja 2015. godine na Zlatiboru, pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, JP Elektroprivreda Srbije i JP Elektromreža Srbije.

 ABB u Srbiji tradicionalno učestvuje na CIGRE Srbija konferenciji kao Veliki Sponzor i ovom prilikom je predstavio svoja rešenja u oblasti problematike proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije. Tokom trajanja konferencije, naš italijanski kolega Robert Trivellone, marketing i prodajni menadžer divizije Proizvoidi u energetici, održao je posećenu prezentaciju na kojoj je predstavio nova rešenja za mobilne transformatorske stanice (TS) sa visokonaponskim multifunkcionalnim modulima (MFM) 72,5kV – 420 kV.
 MFM – kompaktni multifunkcionalni moduli mogu predstavljati deo celine koju čine VN rasklopna postrojenja, energetski transformator, srednjenaponsko postrojenje i sistem zaštite i upravljanja.
 MFM je prefabrikovan sklop opreme u jednom modulu spreman za ugradnju, kompletno asembliran, testiran u fabrici i spreman za jednostavan transport i ugradnju. Kombinovanjem modula moguća su raznovrsna rešenja za mobilne ili fiksne TS.

abb cirge srbija trafostanice mfm automatizacija automatika.rs 
 Kompaktna rešenja za TS mogu naći primenu u priključenju obnovljivih izvora na mrežu, brza ili privremena priključenja TS, kao i primeni u proizvodnji električne energije.
 Takođe, ABB je učestvovao i na tehničkoj izložbi CIGRE Srbija EXPO 2015, gde je preko 600 naučnika i stručnih radnika, kao i poslovnih ljudi iz elektroprivrede, instituta, projektantskih firmi i sa fakulteta imalo prilike da razgovara sa našim kolegama i dobiju više informacija o ABB-ovoj opremi i proizvodima, kao i najnovijim tehničkim dostignućima i rešenjima u proizvodnji elektroenergetske opreme.
 Za više informacija kontaktirajte:
ABB d.o.o.
Igor Anđelković


ABB d.o.o.
abb potpis abb srbija automatizacija robotika automatika.rs
Kumodraška 235
11010 Beograd
Tel: 011 3094 300
Fax: 011 3094 343
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.