pac_advantech_naslovna_automatika.rs.jpg
pac_advantech_naslovna_automatika.rs.jpgAdvantech (The Industrial Automation Group of Advantech) je predstavio novu generaciju programabilnih automatskih kontrolera (PAC) serije APAX – 5000 koji integriše upravljanje, obradu informacija i umrežavanje u jedinstveni sistem sa jedinstvenom dual controller arhitekturom. Dualni kontroler sa posebanim HMI i  softverski baziranim logičkim izvršavanjem i backup sistemom koji povećava pouzdanost programabilnih automatskih kontrolera APAX – 5000.
 
 

  Advantech-ova APAX – 5000 serija se sastoji iz kontrolera I/O (input/output – izlaz/ulaz) , module backplane-ova, modula za napajanje i osobina jedinstvene arhitekture: dva samostalna CPU modula koji rade zajedno, odgovornih za različite zadatke. Jedan obezbeđuje visoku računarsku snagu za HMI/SCADA, baze podataka i zadatke komunikacije, dok je drugi posvećen softverski baziranoj logici za I/O zadatke. To znači da ako je HMI/SCADA kontroler prekine sa radom O/I obrada neće biti ugrožena. Inženjeri mogu jednostavno da provere HMI/SCADA kontroler i da ga poprave bez brige o obradi I/O zadataka. Ovo može da spreči neočekivano zaustavljanje, smanjuje operacione rizike i osigurava višu stabilnost za kritične zadatke upravljanja.

  APAX – 5000 kontroleri taapax-5000-automatika_kontroleri_upravljanje.jpgkođe podržavaju backup funkcije čuvanjem istog programa za obradu I/O na dva kontrolera. Jedan pokreće I/O obradu dok drugi kontroler nije u funkciji, drugi kontroler će automatski uzeti odgovornost za I/O obradu u toku 1.5 sec. Korisnici ne moraju da pišu program za ovaj mehanizam i backup sistem obezbeđuje rad u kritičnim primenama .
 
   I/O moduli su dizajnirani da budu "hot swapped" kada je sistem uključen  i u funkciji. I/O moduli su opremljeni da budu ili lokalni I/O ili daljinski I/O preko Ethernet backplane magistrale. APAX – 5000 kontroleri nude backplane-ove sa jednim ili dva slota, svaki sa proširivim portom. Korišćenjem standardnog Ethernet kabla s ciljem povezivanja proširivog porta na dva backplane-a, daljinsko proširenje sa brzinom lokalne magistrale se postiže na rastojanjima do 100m. Pored toga svaki standardni Ethernet switch se može koristiti između dva backplane-a. Implementacija Ethernet switch-eva ne poboljšava samo fleksibilnost I/O proširenja već pored toga povećava rastojanje moguće proširivosti. Na primer, ako postoje tri Ethrnet switch-a između dve Ethernet stanice, proširivo rastojanje može biti najmanje 400m (ukoliko se koriste optička vlakna rastojanje može biti mnogo veće). Stoga korisnici mogu da dograde liniju stablaste ili zvezdaste topologije za I/O proširenja – svi sa brzinom lokalne magistrale.

  APAX-serija nudi kompletne funkcije skaliranja koje mogu jednostavno da dograde sistem zamenom kontrolera sa različitim procesorom (većih preformansi). To znači da korisnik ne mora da piše program ponovo, ako želi da upgrade-uje ili poboljša sistem.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.