Jošvesti_naslovna_robotika_manipulatori_zongliranje_loptice_automatika.rs.jpg jedan zadatak koji robot sa lakoćom može uraditi dok čovek ima problema ili i ne može da uradi. U pitanju je žongliranje lopticama. Studenti sa Tehničkog fakulteta u Pragu, napravili su robota koji može žonglirati sa tri loptice ali i sa pet. Manipulator se sastoji od uparenih ruku i mehanizma za rad sa loptocama (prikupljanje i ispaljivanje).

 vesti_robotika_manipulatori_zongliranje_loptice_automatika.rs.jpgTri linearna aktuatora su osnova ovog sistema. Svaka ruka je povezana na jedan koji omogućuje horizontalno kretanje naviše i naniže, dok je treći aktuator u sklopu centralne jedinice za prikuplanje i izbacivanje loptica. Ova jedinica svaku lopticu koja ispadne ponovo izbacuje i uvek obezbeđuje žongliranje sa maksimalno dozvoljenjim brojem loptica (tri ili pet).
  Ruke nisu sve što je i nama potrebno da bi uspešno zonglirali. Sistem koristi high-speed kameru, kako bi se pratile putanje. Snimak se koristi kao povratna sprega jer već postoje proračunate putanje. U zavisnosti od poklapanja putanja dolazi do promene pozicija hvataljki, ali to se odvija u hodu i u potpunosti je neprimetno.
  Prve verzije i početna testiranja su počela sa tri loptice što je vremenom promenjeno. Robot sada žonglira sa pet loptica i postao je vrlo efikasan, tako da su greške svedene na minimum.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.