logo glass glasses mtconnect indiana gear automatica.rsJoel Neidig, inženjer u kompaniji „Indiana Gear“ (koja je deo ITAMCO), osvojio je nagradu od 75.000 dolara za svoj istraživački projekat pod nazivom „Vizija proširenja proizvodnje: MTConnect i Google Glass“. Takmičenje su sponzorisale različite organizacije. Cilj je bio razvijanje inovativne i jedinstvene softverske aplikacije, koristeći MTConnect standard i Google naočare.

 U ovom projektu spojeni su MTConnect funkcionalnosti sa Google naočarima, čime su kamera, touchpad, mikrofon, e-mail i internet veza ugrađeni u vidnom polju operatera. Ovom aplikacijom, korisnici će biti oslobođeni potreba za lap top ili tablet računarima, imaće potpunu slobodu kretanja, primajući i deleći informacije sa mašina uz pomoć MTConnect funkcionalnosti.

joelneidig glass glasses mtconnect indiana gear automatica.rs
Nagrađeni proizvod mogu koristiti više korisnika u proizvodnom objektu, od pogona do menadžmenta. Dobijanje i razmena informacija će biti intuitivno, ne ugrožavajući ostale aktivnosti korisnika. Na primer, operator sa ovim sistemom može gledati trening video na YouTube-u, kako bi se doobučio o radu na mašini ili slati e-mail obaveštenja predpostavljenom u veoma kratkom roku o eventualnim problemima na mašini. Bilo koji korisnik ovakvog sistema ima tačne i brze informacije o problemu i može brzo da reaguje. Šef održavanja može u magacinu uporediti problematičan proizvod sa novim koji treba da obezbedi, menadžeri mogu imati uvid u realno stanje proizvodnje kako bi raspolagali što tačnijim informacijama za ugovaranje novih poslova i slično.


 Ovakvi sistemi bi mogli biti korišćeni u skoroj budućnosti, sa delom ili svim opisanim funkcionalnostima, ostavljajući prostora za razvoj novih ideja o primeni, što će u svakom slučaju ubrzati procese proizvodnje i olakšati rad ljudima koji ušestvuju u proizvodnji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.