logo siemens volvo elektricni autobusi automatika.rsPrvi komercijalni projekat Siemens D6 platforme na otvorenom moru. Turbine od 6MW na direktan pogon prvi put u projektu ovih razmera. Siemens će servisirati Westermost Rough tokom prvih 5 godina rada. Ekološki čistija energija za 150.000 britanskih domaćinstava.

 Sredinom leta formalno je otvorena Westermost Rough vetro-elektrana na otvorenom moru. Izgrađena od 35 Siemens vetro-turbina, svake kapaciteta od 6 megavata i prečnika rotora od 154 metara, ovo je prvi komercijalni projekat ovakvih razmera, u kojem su iskorišćene ove turbine. Projekat je u zajedničkom vlasništvu DONG Energy-a (50%) i njegovih partnera Marubeni korporacije (25%) i UK Green Investment Banke (25%). Sa ukupnim kapacitetom od 210 megavata Westermost Rough će moći da ispuni godišnje potrebe za strujom u više od 150.000 britanskih domaćinstava.
Westermost Rough siemens vetro-part vetro-turbine automatika.rs
 Westermost Rough vetro-elektrana pozicionirana je osam kilometara od istočne britanske obale. Obim Siemens-ove isporuke za ovaj projekat pokriva isporuku i puštanje u rad vetro-turbina na direktan pogon. Instalacija turbina izvedena je korišćenjem namenski izgrađenog plovnog objekta Sea Challenger, u vlasništvu A2SEA – zajedničkog poduhvata kompanija DONG Energy i Siemens.
 „Ovo je prvi put da je Siemens instalirao vetro-turbine od 6MW sa direktnim pogonom i prečnikom rotora od 154 metara, u okviru projekta velike komercijalne vrednosti“, izjavio je Michael Hannibal, Direktor Siemens Offshore Wind and Renewables Divizije. „Westermost Rough projekat učvršćuje naše široko iskustvo u iskorišćavanju vetra na otvorenom moru, i predvodi put u spuštanju troškova energije koja se dobija na ovaj način.“
 Siemens će uz pomoć tima tehničara, sastavljenog od 50% Siemens i 50% DONG Energy osoblja stručnog za vetro-tehnologiju, biti odgovoran za svako planirano, ali i neplanirano servisiranje i održavanje Westermost Rough turbina tokom prvih 5 godina rada. Vetro-turbine od 6 MW na zadnjem delu gondola imaju integrisanu platformu za spuštanje iz helikoptera, što servisnim tehničarima omogućava lak i bezbedan pristup. Helikopteri će biti korišćeni kako bi tehničari za servisiranje stizali do Westermost Rough vetro-turbina. Siemens-ove operacije u servisiranju i održavanju vetro-parkova na otvorenom moru nude najsavremenija inovativna rešenja i sigurnosnu logistiku, osmišljene da pruže optimalnu efikasnost i pouzdanost. Daljinski monitoring i dijagnostika, uz pomoć Siemens-ovog ekspertskog osoblja za servisiranje, kombinovano će obezbeđivati podršku Westermost Rough turbinama i njihovom konstantnom radu na optimalnom nivou.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.