intelligent-data-loggers-and-data-acquisition-products-204931.jpg

intelligent-data-loggers-and-data-acquisition-products-204931.jpgLaki su za upotrebu, mogu da se montiraju kao nezavisni uređaji, imaju napredan sistem komunikacije, USB stik i Web interfejs. DataTaker uređaji za
čuvanje podataka mogu da budu tako prošireni da imaju i do 800 analognih ulaza. Napredni uređaji firme dataTaker pružaju širok spektar funkcija koje ih čine dobrim izborom u velikom broju različitih sistema gde je potrebna akvizicija podataka i aplikacijama za monitoring sistema.

    DataTaker DT80 su robusni uređaji, koji mogu da se montiraju nezavisno, ali i u okviru mreže, sa podrškom za USB stik, 18bitnom rezolucijom, sa dobrim sistemom komunikacije i ugrađenim displejem. Uređaji za akviziciju i čuvanje podataka podržavaju višestruke SDI-12 senzorske mreže, Modbus za SCADA sisteme, FTP i Web interfejs.

    Analogni i digitalni kanali za merenje, ulazi za brze brojače i fazne enkodere sa programabilnim serijskim senzorskim kanalima omogućavaju dataTaker-ovom DT80 da se lako povezuje na većinu senzora i uređaja za obradu podataka. Temperatura, napon, struja, 4-20mA petlje, otpornost, mostovi, frekvencija, digitalna, serijska i proračunata merenja mogu biti skalirana i vraćena u okviru perioda koji odgovara zahtevima korisnika. 

    Može da čuva do 5 miliona podataka u mermoriji koju konfiguriše korisnik čime se omogućava korisniku da čuva što je više ili što je manje moguće, po sopstvenim preferencijama. Podržava GPS komunikaciju uključujući podršku za modem, USB, Ethernet i USB memorijske portove. FTP  omogućava da podaci stižu direktno u kancelariju korisnika korišćenjem interneta ili na njegov mobilni telefon, bez posebnih zahteva i bez zahteva za dodatnim softverom za to.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.