You are now being logged in using your Facebook credentials

Cloud i smart telefoni povećavaju produktivnost - Fluke Connect sistem

Autor Milan Kocić -- . -- Obrada signala

fluke connect naslovna automatika.rsKompanija Fluke je predstavila Fluke Connect sistem koji omogućuje da tehničari upravljaju održavanjem bežičnog slanja podataka o merenju sa test uređaja do smart telefona. Sistem koristi cloud za bezbednije čuvanje podataka i omogućuje univerzalni timski pristup sa terena. Do danas, Fluke Connect predstavlja jedno od najkorisnih i najproduktivnijih rešenja koje se zasniva na cloud računarstvu i IoT (Internet Of Things).


Primena RFID nalepnica se povećava neverovatnom brzinom

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

rfid nalepnica naslovna automatika.rsRFID je izmišljen pre sedam decenija, međutim, 23% svih ikada prodatih RFID nalepnica, prodato je u 2013.god. U 2014., još 1,12 milijardi RFID nalepnica će se prodati u odnosu na ukupan broj prodatih u 2013. RFID je testiran detaljno i kao pilot projekat, a sada je u režimu brzog usvajanja u mnogim industrijama, za mnoge primene i uveden u cookie-cutter pristup kao visoko performansna mogućnost koja je naisplativija.
 

Kompanija Siemens razvila moćni piezo-hidraulični aktuator

Autor Aleksandar Arsić -- . -- Novi proizvodi

siemens logo electric car automatika.rsIstraživači u kompaniji Simens razvili su mali ali moćni piezo-hidraulični aktuator. Iako mu je dužina samo 9 centimetara, može primeniti silu veću od 150 N, koja je ekvivalentna težini od 15 kilograma. Takvi aktuatori se, na primer, koriste za rad ventila i poklopaca, a mogu se upotrebiti i kod robota.
 


Honeywell otvara novi korisnički centar za demonstraciju u Hjustonu

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

honeywell  vesti naslovna automatika.rsHoneywell Process Solutions je otvorio svoj novi, interaktivni centar za demonstraciju u Hjustonu. Customer Experience Center (CEC) nalazi se u globalnom sedištu kampusa u 1250 W. Sam Houston Parkway South, i ima za cilj da oživi mnoge od najnovijih, visokotehnoloških inovacija za korisnike nafte i gasa, rafinisanja, petrohemije, rudarske, električne energije, celuloze i papira i drugih industrijskih procesa.
 

Siemens razvio aplikaciju za električne automobile

Autor Aleksandar Arsić -- . -- Razno

siemens logo electric car automatika.rsSiemens oprema električne automobile sa potpuno redizajniranim informacionim i komunikacionim tehnologijama (ICT). U osnovi, ideja je da se kontrolišu različite funkcije vozila uz pomoć jedinstvene, centralizovane računarske platforme umesto nezavisnih sistema, kao što je to slučaj sada. Cilj je pojednostavljivanje komplikovanog međusobnog dejstva sistema za podrsku i bezbednost. Svi novi ICT koncepti u Siemens-u razvijaju se od strane “Siemens global Corporate Technology” (CT) i partnera iz takozvanog RACE projekta.


Upoznajte robota batlera [VIDEO]

Autor Ivana Cvijić -- . -- Robotika

alo robot batler naslovna automatika.rsАkо plаnirаtе dа оdsednete u Cupеrtinоvom high-tеch Аlоft Hоtеlu u bliskој budućnоsti, nеmојtе sе iznеnаditi аkо Vam vrаtа оtvоri dо 90 cm visоk rоbоt koji nоsi dоdаtnе pеškirе ili dоručаk. Tо је Stаrwооd-ov nоvi Butlеr (zvаničnо nazvan А.L.О. Bоtlr, štо је skrаćеnicа zа "Rоbоt Butlеr") prоgrаmirаn dа pоmоgnе hotelskoj usluzi u odgovoru nа vаšе zаhtеvе. Маšinа teška oko 45 kilоgrаmа dоlаzi sа 7-inčnim tаblеt еkrаnom zа intеrаkciјu sа gоstimа i оsоblјеm, kао i 4G i WiFi kоnеkciјama.
 

Drugi su preporučili