Najnoviji članci

Uvod u Leder programiranje PLC-a

Ako se PLC posmatra kao mikroprocesorski sistem, što on i jeste, onda bi se moglo očekivati da se za njegovo programiranje koriste standardni programski...

Mini računar Raspberry Pi Model B (RPi)

Mini računar Raspberry Pi (RPi) svojom najavom podigao je puno prašine. Ovaj računar veličine kreditne kartice, dimenzija: 85mmx56mmx17mm, može da izvrši mnoge zadatke koje obavlja...

Panasonic i Siemens potpisali memorandum o razumevanju, Festo predstavio moćan električni...

 Kompanije Panasonic i Siemens AG potpisale su memorandum o zajedničkoj proizvodnji elektronske opreme na ovogodišnjem sajmu u Hanoveru, Nemačka. Memorandum o razumemanju se odnosi...

ABB-ove tehnologije učestvuju u stvaranju istorije u švajcarskim Alpima

 U vreme kada Švajcarska službeno otvara najduži železnički tunel na svetu, poznat kao bazni tunel Gotthard, koji se proteže dužinom od 57 km i prolazi...

Kako poboljšati obrazovanje na našim fakultetima – Saradnja Elektrotehničkog fakulteta i...

Kako bi studenti svoje školovanje završavali uz više prakse i tako se što spremniji zapošljavali na svoja prva radna mesta, moralo je nešto da...

Bulova algebra i logička kola

 Logička ili Bulova algebra je sistem teorema koji koriste simboličku logiku da bi opisali skupove elemenata i odnose medu njima. Razvojem digitalnih računara otkriveno je...

Arduino robot – Osnove, karakteristike, primeri

 Arduino Robot je prva zvanična Arduino platforma na točkovima! Robot ima dva procesora, jedan za svaku od ploča. "Motor ploča" upravlja motorima, dok "Kontrolna...

Osnovne karakteristike mikrokontrolera dsPIC30F4011 – Microchip

 Mikrokontroler dsPIC30F4011, kompanije Microchip, je tipičan primer mikrokontrolera namenjenog upravljanju energetskim pretvaračima. Ovaj mikrokontroler je dovoljno brz i ima sve funkcije i periferijske blokove potrebne za upravljanje većinom...

WAGO predstavlja novi e!Display HMI, LENZE izbacio novi trofazni motor m550-p...

 Novi e!Display HMI, kompanije WAGO, osetljiv na dodir sada nudi HTML5 (CODESYS 3) i Java runtime za CODESYS 2 Web-Visu. Urađaj sadrži još i dva...

Tranzistori – PNP i NPN spoj, unipolarni i bipolarni tranzistori

 Tranzistor je aktivna poluprovodička elektronska komponeneta koja se koristi za pojačavanje električnih signala, prekidanje struje, stabilizaciju napona, modulaciju signala i drugo. Jedan je od osnovnih elemenata gotovo svih...