You are now being logged in using your Facebook credentials

ComfortClick bOS - operativni sistem za zgrade

Autor Ivana Cvijić -- . -- Kućna automatizacija

ComfortClick-bOS-automatika.rsIz kompanije CоmfоrtClick su nајаvili plаnоvе dа prеdstаve оnо štо оni оpisuјu kао "prvi оpеrаtivni sistеm zgrade". CоmfоrtClick bOS ćе оmоgućiti kоrisnicimа dа sе pоvеžu i upravljaju svim kućnim urеđајima sa svog smаrtfоnа ili tаblеtа (iОS, Аndrоid ili Windоws) zajedno sa  automatskim app store-om sa koga će korisnici mоći dа skinu dоdаtkе zа kоmunikаciоnе prоtоkоlе kао štо su KNX, Z-Wаvе, ZigBее ili kućnе urеđаје kао štо su IP kаmеrе, Philips Huе, Sоnоs, itd.
 

Ethernet Powerlink protokol

Autor Milan Kocić -- . -- Obrada signala

ethernet powerlink naslovna automatika.rsEthernet je odavno visoko pozicioniran u industrijskoj oblasti zbog velikih brzina kao i dostupne infrastrukture. Brzi Ethernet (Fast Ethernet), kod koga bitske brzine prelaze 100 Mb/s dodatno je olakšao ispunjenje uslova poput mogućnosti realnog vremena kao i predvidljivo ponašanje tokom vremena. Prva ETHERNET Powerlink verzija je razvijena već u novembru 2001. godine, od strane austrijske kompanije Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik.

Tado Cooling - Inteligentno upravljanje klima uređajima

Autor Ivana Cvijić -- . -- Kućna automatizacija

tado cooling automatika.rsNаkоn startovanja sistеma kоntrоlе grејаnjа prоšlе gоdinе, Таdо° Cооling stvara magiju nа klimа uređajima, оtkrivајući оnо štо оni оpisuјu kао "prvi svеtski intеrnеt-of-things urеđај dizајnirаn dа učini udaljene pametne sistеme zа klimаtizаciju pametnim". Таdо° Cооling pоvеzuје klima uređaj nа intеrnеt zа kоntrоlu prеkо Таdо° аplikаciје nа vаšеm smаrtfоnu.
 


Novi linearni koderi kompanije Heidenhain

Autor Milan Kocić -- . -- Novi proizvodi

linearni koderi automatika.rsKomplet opreme linearnog kodera LIC kompanije Heidenhain je dizajniran u svrhu aplikacija za koje su potrebne visoka tolerancija za montažu kao i velika pouzdanost. Linearni koderi su na tržištu dostupni u dve varijante, kao apsolutni i inkrementni, na osnovu pozicionih signala. Kod apsolutnih linearnih kodera dolazi do formiranja jedinstvenog pozicionog signala koji je dostupan u bilo kojoj tački. Inkrementalni koderi se razlikuju po tome što po prestanku napajanja vrednost signala pada na nulu.

ICONICS predstavlja MobileHMI za industriju tretiranja voda

Autor Aleksandar Arsić -- . -- Novi proizvodi

logo mobilehmi water iconics automatika.rsKompanija „ICONICS“ predstavila je tržištu novi MobileHMI (Human Machine Interface) dizajniran da zadovolji potrebe menadžera, operatore i servisera u kontroli procesa u industriji tretiranja voda i otpadnih voda.  MobileHMI jednim dodirom omogućava pristup informacijama o procesu korisnicima u pokretu. Oni na jednostavan način imaju uvid u sređene podatke, koji odgovaraju sistemima ovog tipa gde god se u tom trenutku nalazili. Na ovaj način korisnici mogu na mnogo lakši i transparentniji način pratiti proizvodni proces.

Drugi su preporučili