You are now being logged in using your Facebook credentials

VIPA i YASKAWA obezbeđuju proboj u PLC svet

Autor Ivana Cvijić -- . -- Programabilna logika

vipa i yaskawa naslovna logo automatika.rsVIPА i YАSKАWА zајеdnо prеzentuju SLIО CPU iМC7, kојi оmоgućаvа dirеktnu primеnu funkciја zа kоntrоlu krеtаnjа u PLC upravljanju. Kоmunikаciја izmеđu VIPA SLIО CPU i YАSKАWА drajvera radi prеkо ЕthеrCАТ. Zа kоnfigurаciјu tаkvоg upravljačkog VIPА inžеnjеring аlаta SPЕЕD7 Studiо је prоširеn sа YАSKАWА Sigmа-7 mоdulimа kоntrоle krеtаnjа, kојi su u stаnju dа kоmunicirајu putеm ЕthеrCАТ protokol.

 

Cubli - Kocka koja može da hoda, skače i održava ravnotežu [VIDEO]

Autor Marko Nikolić -- . -- Razno

new cubli kocka moment algoritam robotika automatika.rsCubli je kocka dimenzija 15x15x15 cm koja može da skoči, da održava ravnotežu na svojoj ivici pa čak i da hoda na ravnoj podlozi. Sve ovo je moguće zahvaljujući momentu i reakciji, na osnovu kojih je implementiram kontrolni algoritam koji upravalja balansiranjem, poskakivanjem i hodanjem ove kocke.Versaball robotska hvataljka bila učesnik na CES 2015 u igri Beer Pong [VIDEO]

Autor Ivana Cvijić -- . -- Robotika

versaball-robotska-hvataljka-automatika.rs
Prošle godine, Gizmag je prijavio Empire Robotics-ovu Versaball Gripper, koji izgleda kao lopta, ali je, u stvari, industrijska robotska hvataljka dizajnirana da bezbedno rukuje širokim spektrom objekata. Da bi pokazao da rad bez zabave čine Jacka dosadnim robotom, Versaball je prisustvovao na CES 2015, koji je održan u Las Vegasu od 6. do 9. januara, a takođe će preuzeti pong titulu na Bpong.com.
 

Akvarijum na točkovima [VIDEO]

Autor Marko Nikolić -- . -- Razno

video akvarijum robotika masinska vizija zlatna ribica automatika.rsOvaj projekat je imao ideju da pokaže kako kompjuterska vizija nije ograničena i nema primenu samo u akplikacijama automatizacije i prikupljanju podataka, već je njena primena mnogo šira. ''Fish on Wheels'' je samo jedan od primera gde viziju možemo koristiti kod različitih aplikacija. Možemo reći da ribica u akvarijumu ima priliku da ''istraži okoliku oko sebe'', iako ima ograničeno kretanje u prostoru.


Siemensov dijagnostički centar povećava efikasnost vetroelektrana

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

naslovna vesti siemens automatika.rsSiеmеns nadgleda hilјаdе vеtrоеlеktrаnа širоm svеtа kako bi upravljao njima štо је mоgućе еfikаsniје. Kоmpаniја је nеdаvnо оtvоrilа daljinski dijagnostički cеntаr u Brаndе-u, u Dаnskoj, gdе se sеnzоrski pоdаci iz svih pоstrојеnjа nadgledaju i аnаlizirаju neprekidno. Krајеm оktоbrа, ukupnо 7800 vetrogeneratora na оbаli i u blizini оbаlе su pоvеzаna sа cеntrom, а оni su prеnоsili оkо 200 gigаbајtа pоdаtаkа dnеvnо.
 

Motoman roboti u Minhenu - AUTOMATICA 2014 [VIDEO]

Autor Marko Nikolić -- . -- Robotika

naslovna motoman yaskawa vesti robotika automatikaPred više od 34 hiljade posetioca i više od 700 izlagača na sajmu, AUTOMATICA 2014, koji se održava u Minhenu iz domena robotike predstavila se i japanska kompanija Yaskawa, koja je osnovana još početkom prošlog veka, tačnije 1915.godine. Komapanija Motoman, filijala japanske kompanije Yaskawa, se bavi proizvodnjom industrijskih robota i jedna je od najvećih proizvođača robota koji se koriste u industriji. Motoman roboti najzastupljeniji su u Americi i Japanu.
 

Volvo Bus i Siemens postigli sporazum o sistemima za električne autobuse u Hamburgu, Stokholmu i Getoborgu

Autor Marko Nikolić -- . -- Razno

logo siemens volvo elektricni autobusi automatika.rs
Volvo Bus i Siemens potpisali su sporazum o snabdevanju kompletnih sistema električnih autobusa za gradove.  Prema sporazumu, Volvo autobusi će kupcima isporučivati električne hibridne autobuse i električne autobuse, a Siemens će snabdevati i instalirati stanice visokog kapaciteta punjenja (punjenje kapaciteta do 300 kW) za električna vozila.Drugi su preporučili