usteda-logo-automatika.jpg
usteda-logo-automatika.jpgSistem za nadzor i upravljanje sistema centralnog grejanja grada Užica. Ušteda toplane Užice u grejnoj sezoni 2008/2009 je 15%. Postrojenje sistema grejanja sastoji se od kotlarnica koje proizvode toplu vodu ili paru za grejanje i lokalnih podstanica koje kontrolišu snabdevanje toplom  vodom za grejanje grejnih tela u stambenim ili poslovnim prostorima.
 

 Tokom 2008. god. firma Control Point, kao podugovarač Jedinstva Užice, realizovala je projekat sistema sistema nadzora i upravljanja za kotlarnice i deo podstanica u Užicu. Ovim projektom je ostvarena potpuna automatizacija 92 podstanice i ušteda od 15% u grejnoj sezoni 08/09.

 Podstanice su opremljene sa lokalnom automatikom za upravljanje i nadzor dok su kotlarnice opremljene automatikom samo za nadzor. Sistem automatskog upravljanja podstanicama izveden je korišćenjem standardne opreme industrijske automatike: PLC-a Twido i nadzorno-upravljačkog sistema Vijeo Citect.
    
    plc-twido-schnieder-automatika-rs.jpg

  

PLC Twido, 40 I/O sa ugrađenim Ethernet portom

scada-vijeo-citect-schneider-automatika.rs.jpg

SCADA Vijeo Citect

 U svakoj podstanici i kotlarnici se nalazi kontroler sa odgovarajućim programom.  Program kontrolera se izvršava bez obzira da li postoji komunikacija sa nadzorno-upravljačkim sistemom ili ne, a svi izvršni organi podstanice mogu u krajnjem slučaju raditi i u ručnom režimu.
 
 Svi kontroleri se umreženi korišćenjem kablovskog Ethernet-a. Svaki kontroler ima statičku IP adresu. Mreža kontrolera se ponaša kao i bilo koja druga Ethernet mreža računara  lokalnog tipa, samo što brzina protoka  manja, odnosno zavisi od kablovskog operatera.

 SCADA aplikacija prikuplja podatke od kontrolera u podstanicima, omogućava nadzor, upravljanje, podešavanje i izmenu parametara programa PLC-a. Izmena programa u samom PLC takođe se može raditi daljinski. SCADA omogućuje i prikupljanje alarma (npr. greška usled reagovanja zaštite pumpe ili prekid komunikacije sa kontrolerom), grafičku obradu prikupljenih podataka, skladištenje podataka, programiranje tajmera (za uključenje grejanja) za svaku podstanicu itd.

 Nadzorni SCADA-a sistem čini centralni serverski računar i klijentski računari.

izgled-ekrana-sa-prikazom-procesne-seme-podstanice-schneider-automatika.jpg

 Izgled ekrana sa prikazom procesne šeme podstanice

   Za regulisanje temperature vode za grejanje u sekundarnom krugu, koristi se kriva po kojoj se vodi temperatura vode za grejanje (Tg) u skladu sa spoljnom  temperaturom (Ts). Kontroler na osnovu spoljne temperature uzima sa krive željenu vrednost (Tset) temperature vode i pokušava da je održi na toj vrednosti otvaranjem ili zatvaranjem kombi ventila. Svaka postanica ima svoju zasebnu krivu, a krive se mogu menjati iz SCADA-e.
       
regulacija-automatika-schneider-rs.jpg Za sprovođenje zadate temperature ugrađen je regulacijoni krug sa PID petljom. Koeficjenti PID regulacije se mogu podesti ručno ili se mogu podesti automatskom procedurom za podešavanje.

 Svaki PLC u podstanici komunicira M-Bus protokolom sa kalorimetrom čime su stvoreni uslovi za automatsku naplatu računa prema utrošenoj energiji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.