Oktopod-Studio interfejs mehatornika robotika elektronika autromatika.rs
Oktopod-Studio interfejs mehatornika robotika elektronika autromatika.rsOktopod Studio predstavlja razvojno okruženje, koje omogućava izradu i pokretanje mehatroničkih igračaka, modela i niskonaponskih uređaja. Pomoću Oktopod studio kompleta je moguće upravljati radom sijalica, svetlećih dioda, elektromagneta, DC motora, servomotora itd. Takođe je moguće konstruisati složenije sklopove od pomenutih komponenti.

 Šta je mehatronički uređaj? Mehatronički uređaji su složeni sklopovi, koji sadrže mehaničke i električne komponente. 

 Oktopod studio predstavlja smanjenu imitaciju modernih automatizovanih sistema. Kao svaki automatizovani sistem, sastoji se od softvera, upravljačke elektronike i ulaznih/izlaznih organa, kao što je prikazano na sledećoj slici – primer semafora (slika br. 1).

oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br.1 Automatizovani sistem
 
 Šta je automatizovani sistem? Automatizovani sistem predstavlja uređaj, koji radi na unapred isprogramiran način, delimično ili bez ljudske intervencije.
 Za bolje razumevanje principa rada automatizovanih sistema, napravićemo poređenje sa čovekovim organizmom. Naime, čovekov mozak odgovara upravljačkom softveru: on daje instrukcije izvršnim organima, a to su mišići i prikuplja informacije od naših čula, koja odgovaraju senzorima. U ovom slučaju nervni sistem bi predstavljao upravljačku elektroniku, odnosno „interfejs“, koji služi za prenošenje informacija.
 
Šta je „interfejs“? Reč „interfejs“ potiče od engleske reči interface, koja u prevodu znači „međupovršina“.
 
 U skladu sa ovim nazivom, interfejs označava posredničko sredstvo pomoću kojeg se povezuju različite funkcionalne celine, koje „ne govore” istim jezicima.

 Oktopod studio obuhvata softver i upravljačku elektroniku, pomoću kojeg se upravlja mehatroničkim uređajima. U daljem tekstu se daje detaljan opis Oktopod studio razvojnog okruženja sa praktičnim primerima.

Oktopod studio – Konstruktorski komplet

 U ovom delu se opisuje sadržaj i hardver Oktopod studio kompleta (fizički deo – elektronika).
 
 Sadržaj kompleta:
 1. Elektronski sklop Oktopod bord sa Bluetooth modulom
 2. USB Bluetooth komunikacioni modul za računar
 3. CD za instalaciju softvera
 4. Mrežni ispravljač
 5. Sijalica od 12 V
 6. Svetleće diode u bojama (crvena, žuta, zelena, plava i bela)
 7. Otpornici za povezivanje svetlećih dioda
 8. Električna štampana ploča za sastavljanje semafora
 9. Zujalica
 10. DC motor sa propelerom
 11. Servomotor
 12. Fotosenzor
 13. Temperaturni senzor
 14. Magnetni detektor
 15. Kablovi za povezivanje
 16. Termobužir za izolaciju (20 cm)

 Preporučeni alat:

 1. Odvijači : ravan i krstasti
 2. Klešta
 3. Skalpel
 4. Lemilica
 5. Izolir-traka
 6. Pištolj za vruću plastičnu masu
 7. Unimer

 Upravljačka elektronika Oktopod borda

 Oktopod bord predstavlja električni sklop (u daljem tekstu: interfejs), koji se nalazi na neprovodnoj, plastičnoj podlozi. Na ovu elektronsku ploču se priključuju električni uređaji sa kojima želimo upravljati pomoću računara ili mobilnog telefona. Izgled upravljačke elektronike Oktopod borda, sa naznačenim grupama priključaka, je prikazan na sledećoj slici (slika br.2)
 
oktopod 3 opis periferije oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br.2 Hardverski deo Oktopod okruženja

Dimenzije interfejsa Oktopod borda

 Dimenzije interfejsa (slika br. 3) zajedno sa podlogom iznose: 110x150x40 mm . Veličina same štampane ploče je: 75.5×114 mm. Rastojanje između montažnih rupa na štampanoj ploči je: 69×108 mm
 
dimenzije oktopod studio okruzenje elektronika automatizacija mehatronika automatika.rs
Slika br. 3 Dimenzije interfejsa Oktopod borda
 

 Oktopod studio i sve prateće komponente možete poručiti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.