naslovna stroboskop_za_podesavanje_tacke_paljenja_benzinskih_motora_auto_projekti_elektronika_automatika.rs
naslovna stroboskop_za_podesavanje_tacke_paljenja_benzinskih_motora_auto_projekti_elektronika_automatika.rsTačno podešena tačka paljenja produžava vek motora i smanjuje potrošnju goriva. Provera tačke paljenja motora u radu najlakše se vrši pomoću stroboskopa. Stroboskop koji se napaja iz akumulatora obično radi sa pretvaračem napona u spoju protivfaznog oscilatora. Kako je često otežan start ovog tipa oscilatora, kod opisanog stroboskopa se koristi pretvarač koji radi na drugom principu, sa tajmerom NE555 koji uvek radi stabilno.
 

  Električna šema stroboskopa

 Integrisano kolo NE555 ima univerzalnu primenu, a ovde radi kao astabilni multivibrator. RC elementi tajmera tako su odabrani da se na izlazu tajmera dobije pravougaoni napon frekvencije 50 Hz. Na tajmer se nadovezuje pojačavač u Darlingtonovom spoju koji napaja standardni mrežni transformator 220V/12V, snage 4 VA. Sekundarni namotaj ovog transformatora (12 V) vezan je kao primarni namotaj u kolo kolektora tranzistora 2N3055.
slika stroboskop_za_podesavanje_tacke_paljenja_benzinskih_motora_auto_projekti_elektronika_automatika.rs

Slika 1. Električna šema uređaja
 Na sekundarnoj strani transformatora dobija se naizmenični napon od oko 220 V. Posle usmeravanja mosnim usmeračem, na kondenzatoru C1 se dobija jednosmeran napon od oko 350 V. U kondenzatoru C1 se akumulira  energija za paljenje ksenon-lampe (bljeskalice).

 Paralelno bljeskalici vezan je kondenzator C2 koji se iz C1 puni preko zaštitnog otpornika R1. Radni napon oba kondenzatora mora biti najmanje 450 V. Bljeskalica je predviđena za napon 220 V i njena energija je oko 50 Ws. Otpornik R1 se obavezno mora zadržati u kolu, jer bi bez njega pri paljenju stradala ksenon-cev od energije iz kondenzatora C1.

 Impuls za okidanje bljeskalice dovodi se na gejt elektrodu G. Za okidanje se koristi visokonaponski (VN) impuls sa svećice prvog cilindra. Ovaj impuls se može dovesti kapacitivnim putem, preko limene obujmice dužine oko 100 mm, koja obuhvata VN kabl prve svećice. Sa obujmice na G elektrodu ide kabl. Umesto obujmice može se, kao na šemi sa slike 1, G elektroda direktno vezati za svećicu preko otpornika R2 koji ograničava struju okidanja ksenon-cevi.

 Ovakav uprošćen način, zbog prisustva VN sa svećice, zahteva veću opreznost pri radu sa stroboskopom.

 Minus pol kondenzatora i katoda ksenon-cevi moraju se posebnim vodom spojiti sa onim polom dvopolnog prekidača koji dolazi na minus pol akumulatora (to je obično šasija vozila).

  Montaža delova

 Integrisano kolo sa RC elementima, poluprovodnicima i transformatorom montiramo na ploču od vitroplasta ili pertinaksa, debljine 2 mm i odgovarajuće veličine. Povezivanje delova može se izvršiti provodnikom, a veze se mogu ostvariti i u štampanoj tehnici. Ako se koristi tehnika štampanih veza, vodovi od minus pola kondenzatora do minus pola prekidača treba da su dovoljno odvojeni. Gotovu pločicu ugradimo u kutiju, na čiji poklopac montiramo dvopolni prekidač (predviđen za 220 V) i dvopolnu utičnicu za priključak ksenon-cevi.

 Samu ksenon-cev sa otpornikom R2 možemo ugraditi u reflektor neke ručne lampe, čija kutija treba da bude od plastičnog materijala, radi isključivanja mogućnosti naponskih udara od VN sa svećice. Gumenim dvožilnim kablom dužine oko 1m, preko dvopolnog prekidača, spajamo ksenon-cev sa konvertorom napona. Još jedan komad kabla, iste dužine, spaja R2 sa svećicom prvog cilindra.

  Rad sa stroboskopom

 Zbog stroboskopskog efekta, mirovaće reperna oznaka na osovini motora koji je u pokretu, kada se to mesto osvetli stroboskopom. Ukoliko je paljenje tačno podešeno, poklopiće se oznaka na osovini sa oznakom na kućištu motora.

 Da bismo izbegli eventualne naponske udare VN sa svećice, prilikom ispitivanja tačke paljenja treba ići sledećim redom:

  • pri isključenom dvopolnom prekidaču vezati stroboskop za akumulator, pazeći pri tom na polaritet, a gumeni kabl bljeskalice vezati za svećicu prvog cilindra;
  • pustiti motor u rad;
  • uključiti prekidač stroboskopa;
  • približiti bljeskalicu markiranom mestu na motoru i proveriti položaj oznaka;
  • isključiti dvopolni prekidač stroboskopa;
  • ugasiti motor;
  • skinuti kablove sa akumulatora i svećice.

 Ukoliko oznake nisu bile poklopljene, izvršiti korekciju tačke paljenja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.