Rockwel Automation Logix familija
Rockwel Automation Logix familijaRockwell Automation je predstavio poslednju verziju svoje Integrisane arhitekture za kontrolu i informacioni sistem, sa više od 30 novih opcija za krajnje korisnike i inženjere. Zajedno sa Rockwell Automation Stratix familijom, naprednom procesnom kontrolom i bezbednosnim funkcijama, kao i tri nova Logix programabilna kontrolera (PACs), dizajnirana je da poboljša integraciju i performanse u okviru proizvodnje i IT infrastrukture.

Rockwell Automation Integrated Architecture je kontroler i informacioni sistem sa potpuno integrisanom kontrolom, mrežom, tehnologijama za vizuelizaciju i informacionim tehnologijama. Ova platforma u potpunosti zadovoljava širok spektar zahteva kontrole i potreba za informacijama kod diskretnih, procesnih, serijskih, zaštitnih aplikacija i kontrole pokreta.

 Opcije nove napredne procesne kontrole uključuju parcijalni unos tokom izvršavanja programa, APC blokovske funkcije i online zapis promena u kontroleru. Opcija parcijalnog unosa tokom izvršavanja pomaže u smanjivanju rizika tokom neizvršavanja, dozvoljava dodavanje novih programa, rutina i instrucija, kao i zamenu postojećih rutina i programa. Nove APC blokovske funkcije su dobre za „dead-time“ procese i omogućavaju jednostavniju multivarijabilnu kontrolu sa ugrađenim automatskim podešavanjem. Opcije promene i zapisa promene online omogućavaju korisnicima da budu obavešteni kada se naprave promene u aplikaciji.

 U okviru novina predstavljen je Allen Bradley CompactLogix L23 PAC dizajniran tako da obuhvati mogućnosti Integrisane Arhitekture u okviru malog i kompaktnog pakovanja. Nudi tri I/O i komunikacione konfiguracije da bi se što bolje pokrili zahtevi korisnika kao i višejezičku projektnu dokumentaciju koja omogućava smanjivanje troškova pri globalnom primenjivanju jednog projekta sa korisničkom dokumentacijom na više jezika, a novi kontroleri se mogu proširiti korišćenjem Allen Bradley 1769 Compact I/O.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.