bionicka_saka.jpg

bionicka_saka.jpgIcexpress Progressive Prosthetics, sa jednim od predstavništava u južnoj Africi, predstavila je prvu svetsku bioničku šaku, nazvanu „i-limb“. Bioničku šaku je razvila kompanija Touch Bionics sa sedištem u Velikoj Britaniji. Bionička šaka je razvijena korišćenjem najnovijih i naprednih inženjerskih tehnologija, I proizvedena je od jake plastike. Njome upravlja visoko intuitivan kontrolni sistem koji koristi mioelektrični signal da bi širio i skupljao prste šake.

Mioelektrična kontrola koristi električni signal koji generišu mišići u preostalom delu pacijentove ruke. Elektrode na površini kože skupljaju signal. Korisnici osnovne mioelektrične prostetičke šake su u stanju da se adaptiraju na novi sistem brzo i ovladavaju novim funkcijama u roku od nekoliko minuta.

Palac bioničke šake može da se rotira, kao i ljudski palac, u različitim smerovima kako bi omogućio osnovne pokrete hvatanja, koje nisu bile dostupne ranije korisnicima prostetičkih pomagala. Pokret hvatanja je kao kod ljudske šake napravljen tako da se koriste prsti kako bi pravilno I dovoljno jako obuhvatili objekat. Ugrađena detekcija u okviru svakog prsta obaveštava kada je stisak dovoljan da se predmet drži postignut da bi se prestalo sa napajanjem. Pojedinačni prsti ostaju u toj poziciji dok pacijent ne formira signal za puštanje preko jednostavne fleksije mišića.

Dok su prethodne mioelektrične šake imale samo mogučnost otvaranja i zatvaranja, bionička šaka nudi brojne varijante pokreta hvatanja  koje omogućavaju skoro sve pokrete potrebne u svakodnevnom životu. Tako su pacijenti koji koriste ovu šaku sada u mogućnosti da koriste kažiprst za kucanje na tastaturi, ili da rotiraju palac tako da mogu da ga spoje sa kažiprstom da bi mogli recimo da okrenu ključ u bravi ili da drže tanjir. Nijednu od ovih funkcija nisu imali ranije.

Mišići koji kontrolišu pokret, fleksori i ekstenzori, još uvek postoje posle amputacije što omogućava da se elektrode postave na koži na onom mestu gde će biti u mogućnosti da uhvate maksimalan impuls. Kada pacijent pokuša da kotrahuje grupu mišića, impuls iz elektrode će biti poslat napajanju gde će biti pojačan, dozvoljavajući tako pacijentu da otvori ili zatvori šaku, kao i da rotira zglob.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.