rb_serija_kontrolera.jpg

rb_serija_kontrolera.jpgFirma specijalizovana za senzore temperature, Temperature Controls, je proširila listu svojih proizvoda i predstavila svoj novi kontroler  temeprature iz serije RB. Kontroleri iz ove serije su mali i dizajnirani tako da se lako montiraju. Imaju velike, lake za čitanje LCD ekrane koji omogućavaju vidljivost sa većih daljina. Može da pamti do 4 zadate vrednosti, a omogućena je i jednostavno menjanje zadate vrednosti.

Ovi kontroleri imaju obezbeđeno mnogo digitalnih ulaza i izlaza. Takođe imaju unapređen samopodešavajući algoritam koji proračunava proporcionalne, integralne i derivativne (PID) vrednosti, čime se smanjuje vreme potrebno za postizanje stabilne kontrole za zadatu vrednost temperature. Ovaj kontroler omogućava preciznu kontrolu semplovanjem na svakih 0.25 sekundi.

Još jedna od osobina ovih kontrolera je to da ima fino podešavanje sa šest nivoa podešavanja odziva, kao i start-up podešavanje, koje eliminiše vreme potrebno za konvencionalno samopodešavanje jer proračunava idealne parametre PID-a na osnovu temperature pri početku rada. Druga korisna osobina je to što omugućava jednostavno zadavanje parametara pomoću USB porta.

Ova kompanija je takođe predstavila i novi digitalni indikator, seriju AG500. Cilj je bio da se upotrebom novih tehnologija ostvari veći broj funkcija u okviru manjeg pakovanja. Ovaj indikator je dizajniran sa prednjim panelom koji je otporan na prašinu i vodu, ocenjen sa IP66 i ima mogućnost blokiranja lozinkom kako bi se sprečilo neautorizovano menjanje originalne konfiguracije, kao i mnoštvo funkcija vezanih za vrednost koja se želi prikazati.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.