Kompanija DHL započela je testiranje LocusBot kolaborativnog robota kog je dizajnirala kompanija Locus Robotics na naučnom institutu u Tenesiju.

 Sam robot se priprema za isporuku porudžbina u skladištima. Radiće zajedno sa ostalim zaposlenima i pomagaće im pri sakupljanju i transportu robe. Rad ovog robota je značajan zaposlenima prvenstveno iz razloga, što neće morati da podižu teške predmete, prenose kutije a sam posao obavljaće se znatno brže.

 Iz DHL smatraju da je ključno da se napredna tehnološka rešenja usmeravaju upravo u proizvodnju i rad u skladištima, kako bi se poboljšao lanac snabdevanja kupaca. Kažu, da je ovo prirodna evolucija njihovog robotičkog programa.

 Pre samog puštanja robota na tržište, potrebno je da robot uspešno prođe mnoga testiranja, procene sposobnosti da komunicira sa ostalim zaposlenima i WMS-om.

 Direktor Locus Robotics-a, Rick Faulk, izjavio je da im pruža posebno zadovoljstvo kada vide koliko uspešno se razvija rešenje koje su dizajnirali i kako teče sama saradnja sa DHL-om.