naslovna_main_abb_logo_automatika.rs.jpg

naslovna_main_abb_logo_automatika.rs.jpg

ABB  standardni upravljački uređaji pomažu šećeranama u Rusiji da poboljšaju tačnost procesa, smanje vreme zastoja i povećaju produktivnost za čak 20%. Upravljački uređaji pomažu Sankt Peterburg-ovom proizvođaču mašina i centrifuga, „Red Sugar“, povećavajući radnu performansu sopstvenih klijenata šećerane na ogromnom ruskom tržištu proizvodnje šećera.
 
 
 

vesti_abb_red-sugar_automatika.rs.jpg

  Tradicionalno, ruska industrija šećera je zavisila od jednosmernih strujnih upravljačkih uređaja  za kontrolu centrifuga, i tokom vremena je prilagodila svoju proizvodnu rutinu da se nosi sa pogonskim neuspesima i zastojima procesa.
 
„U prošlosti, mnoge šećerane su radije upotrebljavale osnovnu pogonsku opremu jer je to bilo lako popraviti“, rekao je menadžer prodaje Denis Kuharenko. „Ovo stanovište se sada počinje menjati. Bolje je imati mašine koje su pouzdane i ne kvare se, nego da se očekuju česti kvarovi i popravke.“
 
Prelaskom na  ABB  niskonaponske naizmenične upravljačke uređaje, Red Sugar” je značajno poboljšao pouzdanost i preciznost kontrole svojih centrifuga, što rezultuje kraćim vremenskim ciklusom i većom izlaznom snagom.
 
Šećerna centrifuga prerađuje šećernu melasu (eng. massecuite), gustu, koncentrovanu smesu šećernih kristala i sirupa, pri velikim brzinama. „Red Sugar“ koristi 250 kW ABB standardni upravljački uređaj za kontrolu brzine centrifuge, koja počinje na 50 obrtaja po min, ubrzava do 1,100 obrtaja u min, a zatim smanjuje opet na 50 obrtaja u min. Centrifuga odvaja kristale iz sirupa u ciklusu procesa koji traje 3 min.
 
Precizna  kontrola brzine ABB-ovog niskonaponskog naizmeničnog upravljačkog uređaja smanjuje vreme potrebno za odvajanje. Kraće vreme ciklusa znači veću propusnu moć i više paketa može da bude završeno u smeni. To dalje znači veći prinos jer sprečava rastvaranje šećera u melasu rastvarajući kristale u tečnosti za kraće vreme.
 
Korišćenjem ABB pogona, „Red Sugar“ pomaže svojim klijentima povećanjem produktivnosti i smanjenjem vremena serije ciklusa preciznom kontrolom ubrzanja i usporenja centrifuge. Rezultat je povećanje proizvodnje za čak 20% na osnovu poboljšane efikasnosti same centrifuge.
 
„U budućnosti sumnjam da će neka šećerana želeti da kupi opremu tradicionalnog dizajna“, kaže Kuharenko, komentarišući ogromne prednosti koje nova centrifuga i AC upravljačko rešenje donosi na jedno od najvećih svetskih tržišta proizvodnje šećera.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.