atpc antwerp abb lpg tng automatika.rs
atpc antwerp abb lpg tng automatika.rsDa bi najoptimalnije automatizovao ceo proces rukovanja tečnim naftnim gasom, tim za izgradnju terminala „ATPC“ u luci u  Antverpenu u Belgiji obratio se za pomoć kompaniji ABB. Iako je zadatak je bio veoma ambiciozan i kompleksan,  zahvaljujući tesnoj saradnji između dve kompanije, rezultat je dao odlične rezultate.

 ATPC je u luci u Antverpenu  prvobitno bio izgrađen kao klasična rafinerija nafte. Međutim, kompanija je danas posvećena skladištenju nafte i rukovanjem tečnog naftnog gasa, a takođe je jedna od najvećih nezavisnih proizvođača bitumena u Evropi. Glavna ambicija ove kompanije je bila da u potpunosti automatizuje skladištenje i rukovanje tečnim naftnim gasom.

atpc350 antwerp abb lpg tng automatika.rs Ukratko reč je o automatizaciji istovara TNG-a, iz usidrenih tankova gasnih pumpi ATPC pristaništa u tri sferna rezervoara i prebacivanje istog na železničke vagone koji bi dalje isporučivali gas lokalnim industrijama. Pri tome, proces je morao biti reverzibilan, jer ponekad se TNG mora preneti i u obrnutom smeru. Iako ovaj proces na prvi pogled ne izgleda previše kompleksno, pri rukovanju ovako zapaljivih materija, bezbednost je od kritičnog značaja. Neophodno je da proces prati stroge procedure bezbednosti i da svi delovi sistema mogu raditi kao nezavisne celine.

Zašto ABB?

 Kompleksnost projekta i ambicije tima za izgradnju podrazumevaju integraciju na desetine hardverskih i softverskih proizvoda različitih proizvođača u jednu celinu, što komunikaciju između pojedinih celina čini veoma kompleksnom. Pored sve kompleksnosti sve je moralo biti povezano na ERP sistem. Zbog ogromnog iskustva kompanije ABB, upravo ova kompanija je izabrana, objašnjava Wilfried Pauwels, account manager ABB-a, za ATPC.

 Pored svega ATPC je već imala specifične sisteme koji moraju ostati deo novog sistema. “Najveći izazov je rukovati ogromnim brojem ulaznih i izlaznih signala (više od 1700) u veoma kratkom vremenu zbog zahtevane bezbednosti.”, objašnjavaju ljudi iz ABB-a.

 Rok za finalizaciju ovog projekta bio je samo 3 meseca, iako je pored inicijalnih zahteva, došlo još mnogo dodatnih zahteva od strane ATPC tima, ABB-u.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.