dalekovod_400kv_trafostanica_ts_nis_leskovac_elektroprivreda_srbije_krusevac_vesti_upravljanje_procesima_automatika.rs.jpg
dalekovod_400kv_trafostanica_ts_nis_leskovac_elektroprivreda_srbije_krusevac_vesti_upravljanje_procesima_automatika.rs.jpgKrajem 2009.godine, pušten je u pogon novi 400 kilovoltni dalekovod od TS Niš 2 do TS Leskovac 2. Stručno tehničke ekipe i komisija, koju su sačinjavali predstavnici Sektora Tehnika, Sektora za Investicije, Pogona prenosa Kruševac, izvođača radova i projektanata u saradnji sa RDC i NDC izvršili sva neophodna ispitivanja na proširenoj TS 400/220/110 kV Leskovac 2 i pomenutu deonicu i proširenu 400 kV TS Leskovac 2 stavili u upotrebnu funkciju.
 

 
   Izgradnju prve etape dalekovoda Niš-makedonska granica u dužini od približno 40 kilometara donirala je Evropska komisija sa sedam miliona evra i sa još 400 hiljada evra za izrdadu projekta. JP EMS je uložio sopstvenih sredstava u visini od 500 hiljada evra za neophodne pripremne radove; projekte, otkup zemljišta, seču šume…

   U izgradnji dalekovoda uključen je domaći konzorcijum Energoprojekt , ABS Minel i Energomontaža Beograd , koja je i izvela radove uz nadzor Sektora za Investicije i Tehniku JP EMS.

 
dalekovod_400kv_trafostanica_ts_nis_leskovac_elektroprivreda_srbije_krusevac_vesti_upravljanje_procesima_automatika.rs_2.jpg
  Radove na proširenju i podizanju TS Leskovac 2 na viši naponski, odnosno 400 kV nivo izvel o je PD Elektroistok Izgradnja d.o.o. , dok je projekat uradio PD Elektroistok Projektni biro. Na tom postrojenju postavljen je novi trafo prenosnog odnosa 400/110 kV instalisane snage 300 MVA, koji je JP EMS nabavio sopstvenim sredstvima od Simens-Končara, čija je cena približno 3 miliona i 200 hiljada evra. Oprema, nove cevne sabirnice, rastavljači, prekidači, strujni i merni transformatori… većim su delom iz sredstava EIB kredita. Kada se saberu svi radovi i projekti u finansijskom smislu na proširenje TS Leskovac 2 investirano je ukupno 641 milion 323 hiljade dinara.

Dakle, kako je prva prva etapa završena, nastavljaju se radovi na drugom delu trase od TS Leskovac 2 do makedonske granice.

 
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.