Hitachi je jedna od najvećih kompanija na svetu, koja zapošljava više od 300,000 ljudi na globalnom nivou i ostvaruje prihode veće od 80 milijardi dolara godišnje u svim svojim poslovnim jedinicama. Kompanija  Hitachi ima interes na velikom broju tržišta, uključujući, naravno, i tešku industriju ali ono na šta se sada najviše fokusiraju u jesu projekti pametnih gradova i transporta. Sve to pokušaće da grupišu pod ”socijalnu infrastrukturu i industrijske sisteme”.

 Nedavno je održana konferencija na temu robotike i automatizacije u Londonu, gde je gospodin Rama Ramachander predstavljao kompaniju Hitachi, i delio pozornicu sa humanoidnim robotom pod nazivom “Emiew”.

 Što se tiče razvojnih koncepata i modela, uglavnom su zasnovani na tehnologijama koje su ili relativno ili potpuno nove. Sada trenutno razvijaju program električnih vozila, planiraju da prave čitav ekosistem vezan za njih, a kako bi napravili odličan proizvod, konsultuju se sa stalnim i potencijalnim kupcima.

 Često se postavlja pitanje o tome, šta nove tehnologije mogu učiniti za privatni, a šta za javni sektor, ili sektor vlade. Za Hitachi kompaniju, linija između javnog i privatnog sektora je tanka, obzirom da su često uključeni u velike projekte transporta i infrastrukture, što skoro uvek zahteva odobrenje nekog od regulatornih vlasti. Hitachi na primer sarađuje i sa Mitsubishi Heavy Industries na internacionalnim i unutrašnjim železničkim sistemima, a železnice se naravno, susreću sa političkim problemima u većini zemalja.

 Jedan od najvećih projekata u koje su uključeni jeste inicijativa Kine tzv. “Belt and Road” koja predviđa najmanje tri direkte linije sa pacifičke obale Kine na južnu i severnu Evropu, a deo njih će činiti i železnica. Smatra se da će železnica biti kritičnija komponenta nego sami putevi i morske trake, uzimajući u obzir gigantsko kopneno područje o kom pričamo – Evroazija. Tako duga putovanja, bila železnicom, putevima ili morem, gotovo neizbežno će se susresti sa procesom automatizacije transportnih sistema, u početku za teretne usluge. A glavni cilje je znatno poboljšana povezanost kopnenog saobraćaja između Evrope i Kine.

 Hitachi je japanska kompanija, koja posluje u Evropi i suočava se sa ogromnom konkurencijom, na industrijskom internet tržištu, može se reći da posluju od nedavno, kada su predstavili Vantara preduzeće i Lumada online platformu – biznis model. Ovakve platforme suštinski omogućuju direktno praćenje industrijskih mašina, čiji se podaci mogu koristiti za analizu performansi, predviđanje i planiranje. Hitachi je kombinovao tri poslovne jedinice Hitachi DataSystems, Hitachi Insight Group i Pentaho kako bi kreirali Vantara preduzeće, koje ima zaradu u visini od preko 4 milijarde dolara godišnje.

 Iz Hitachija izjavljuju da je digitalizacija jedan od najvažnijih trendova danas, a za velika preduzeća, to je ključni prioritet. Poslovanje se mora digitalizovati, kako bi preživelo u budućnosti. Kompanije poput Hitachija, zaista pomažu svojim klijentima, što svojim proizvodima, što pronalaženjem rešenja za nastale probleme.

 Za mnoge kompanije je razvoj primenjene inteligencije sada od najveće važnosti. Što se više ulože u njen razvoj, platforma na kojoj se ona primnjuje će biti privlačnija za potencijalne kupce. U Hitachi kompaniji, ovo je još jedna od stvari koja čini Lumada online platformu primamljivu njenim korisnicma. Služe se mnogim alatima, a iza razvoja primenjene inteligencije stoji čitav tim naučnika i stručnjaka u ovoj oblasti. Lumada platforma koristi se i IoT (Internet of Things) mogućnostima, gde je povezana sa imovinom i virtualizuje je, u prevodi stvara digitalnu sliku imovine. Može se reći da je primenjena inteligencija mozak, a IoT su ruke i noge celog rešenja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.