Arduino Esplora je ploča koja je napravljena izmenom Arduino Leonardo ploče uz nekoliko dodatka, a to su: razni senzori, tasteri, zvučni i svetlosni indikatori. Namenjena je onima koji koji žele da počnu da se bave Arduinom, a da prethodno ne moraju da uče o elektronskim komponentama i senzorima.

 Esplora na sebi ima zvučne i svetlosne indikatore, nekoliko senzora (temperatura, ubrzanje, mikrofon, foro otpornik) i ulazne uređaje poput džojstika, klizača i tastera. Ima i dodatne mogućnosti za proširivanje putem ulazno/izlaznih konektora i podnožja za LCD ekran.

 Kao i Leonardo ploča, Esplora koristi Atmega32U4 AVR mikrokontroler sa 16MHz oscilatorom i mikro USB konektorom. Ova ploča može da se ponača kao USB klijent, tastatura, miš i drugo.

 Na ploči se nalaze četiri LE diode (LED):

 • ON (zelena) pokazuje da li ploča ima napajanje,
 • L (žuta) povezana direktno na pin13 mikrokontrolera,
 • RX i TX (žute) signaliziraju komunikaciju preko USB veze.

Slika br.1 Raspored konentora, senzora, tastera…

 Na ploči se nalazi sve što je potrebno da biste odmah počeli da je koristite. Ova Arduino ploča se jedina isporučuje sa USB micro kablom za povezivanje.

 Esplora ima ugrađenu USB komunikaciju, može se prijaviti na računar kao miš, tastatura, virtuelni serijski port (CDC serial/COM port) i slično. To ima izvesne komplikacije u smislu ponašanja ploče.

Tehničke karakteristike:

 • Mikrokontroler: ATmega32u4
 • Radni napon: 5V
 • Flash memorija: 32kB od kojih 4kB koristi bootloader
 • SRAM: 2.5kB
 • EEPROM: 1kB
 • Takt procesora: 16MHz
 • Senzori: troosni akcelerometar, foto otpornik, temperaturni senzor
 • Indikatori: RGB LED, buzzer
 • 4 korisnička tastera, joistick, klizač (potenciometar)

Instrukcije i prve korake u radu sa Arduino Esplora možete pronaći OVDE.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.