naslovna pedometar_brojac_koraka_elektronika_projekti_automatika.rs
naslovna pedometar_brojac_koraka_elektronika_projekti_automatika.rs
Ovo je  jednostavan uređaj koji brojanjem pređenih koraka meri pređeno rastojanje. Čitav hardver se može spakovati u kutiju koju, prilikom hodanja ili trčanja držite u svom džepu. Maksimalni merni opseg uređaja je 9950 metara. Način prikaza pređenog puta je sledeći: 7-segmentni displej D2 prikazuje pređene kilometre. Njegova tačka uvek svetli kako bi se odvojili pređeni kilometri od pređenih stotina metara. Na drugom displeju (D1) prikazane su stotine metara, a njegova tacka svetli nakon pređenih 50 metara.

 Biper signalizira pređenu jedinicu brojanja. U našem slučaju to su dva koraka. Normalan korak je računat kao 78 cm, pa tako led diplej signalizira pređenih 50 m kao 64 koraka (ili 32 operacije živinog prekidača), 100m kao 128 koraka itd. Kako bi se utrošilo što manje energije i baterija trajala što duže, displej svetli samo na zahtev, tj. pri pritisku tastera P2. Taster P1 služi kao reset taster. Međutim, kako bi se izbeglo slučajno resetovanej uređaja, tasteri P1 i P2 moraju biti pritisnuti istovremeno. Očigledno, ovo nije naročito precizan uređaj, ali utvrđeno je da je njegov aproksimativni stepen dovoljan za ovu vrstu uređaja. U svakom slučaju, kritična tačka uređaja je pravilno postavljanje živinog prekidča unutar kutije i podešavanje njegovog stepena nagnutosti. Šema uređaja prikazana je na slici 1.
shema pedometar_brojac_koraka_elektronika_projekti_automatika.rs
Slika 1. Električna šema uređaja
 IC1A i IC1B čine monostabilni multivibrator koji prima signal sa živinog prekidača. Odatle, čist pravougaoni signal ide ka IC2, koji broji impulse i deli sa 64. Q2 pokreće displej D1 na svaka 32 izbrojena impulsa. IC3 i IC4 predstavljaju dekadne brojače koji signal prilagođavaju 7-segmentnim displejima. IC1C generiše audio frekventni pravougaoni signal . Q1 pokreće biper, a pomoću prekidača SW2 on se može isključiti.
 Veoma je bitno pravilno podesiti živin prekidač. Eksperimentišite sa njegovim položajem i nagibom unutar kutije. Znaćete da je podešen ispravno kada na svaka dva koraka dobijete puls sa bipera. Slušanje bipera je veoma korisno prilikom podešavanja. Trimer potenciometrom R6 možete podešavati jačinu zvuka bipera.
 Spisak delova:

R1,R3          22K 1/4W otpornik
R2               2M2 1/4W otpornik
R4               1M 1/4W otpornik
R5,R7,R8     4K7 1/4W otpornik
R6               47R 1/4W otpornik
R9               1K 1/4W otpornik

C1               47nF 63V Poliester kondenzator
C2               100nF 63V Poliester kondenzator
C3               10nF 63V Poliester kondenzator
C4               10µF 25V Elektrolitski kondenzator

D1               7-segmentni LED mini-displej sa zajednickom katodom (stotine metara)
D2               7-segmentni LED mini-displej sa zajednickom katodom (kilometri)

IC1              4093 Quad 2 input Schmitt NAND Gate IC
IC2              4024 7 stage ripple counter IC
IC3,IC4        4026 Decade counter with decoded 7-segment display outputs IC

Q1,Q2         BC327 45V 800mA PNP tranzistor

P1               SPST taster (Reset)
P2               SPST taster (Display)

SW1             SPST Živin prekidač
SW2             SPST klizni prekidač (Sound on-off)
SW3             SPST klizni prekidač (Power on-off)

BZ                Piezo biper

B1                3V baterija (2 AA 1.5V ćelije u seriji)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.