Roboti mogu uraditi gotove sve sa pravim programom, ali uveliko se radi na novim istraživanjima koja omogućuju da se robot kontroliše mislima čoveka. Neka kontrola manipulatora i medicinskih proteza već postoji ili sad je vreme za pravu revoluciju.

 Umesto da se robotima eksplicitno daje komanda šta da rade, istraživači sa MIT i Bostonskog Univerziteta rade na razvoju tehnologije koja će omogućiti da se robotima pošalje komadna da izvrše zadatak mislima čoveka. Istraživanje je išlo u pravcu da čovek otkrije da je robot napravio grešku.

 U ovom istraživanju čovek je bio priključen na EEG uređaj kako bi se pratila aktivnost njegovog mozga kad uoči neku nepravilnost u radu robota tj. kad primeti da je robot napravio grešku, zatim kad robot ispravi grešku. Zadatak koji robot ima da obavi je jednostavno sortiranje dva različita dela, prvo se počelo sa ovako jednostavim zadatkom ili rezultati se kasnije mogu primeniti na složenijim sistemima.

 ”Ovo istraživanje treba da pokaže da li je moguće da čovek samo misli o nekom zadatku ili problemu a da robot upotpunosti sam reši taj zadatak”, izjavila je direktorka Odseka za Informatiku i veštačku inteligenciju Danijela Rus, na MIT Univerzitetu. ” Zamislite da možete izdati komandu robotu bez kucanja naredbe, pritiska na taster, a da pritom ne kažete niti jednu reč?”, stoji dalje u izjavi Danijele Rus.

 Kad bi ovoj projekat do kraja bio uspešno završen, tim sa MIT-a udružio se sa Frenkom Ginterom i njegovom laboratorijom sa neurološka ispitivnja na Bostonskom Univerzitetu. Tim iz Bostona, prva istraživanje koja je vršio na ovoj bazi je bilo testiranje na mozgu majmuna, pratili su signale koje daje njihov mozak kad naprave neku grešku. To istraživanje je bilo veoma uspešno i sada im se otvorila prilika da takvo ispitivanje urade na ljudima i kasnije te rezultate iskoriste za kontrolu robota čovekovim mislima.

 ”Sam čin detektovanje i otkrivanje greške je komplikovana stvar i veoma teška za programiranje, i sve ovo može da pomogne kontroli robota i nadzoru jer je moguće da robot bude programiran da reaguje kad čovek otkrije grešku”,  izjavio je Frenk Ginter.

 Ovde nije potrebno da se prilagođavate mašini tj. robotu, robot se prilagođava vama a vi samo vršite nadzor njegovog rada. Ovo se može koristiti u industriji ali i kao pomoć nepokretnim osobama kojima je potrebna pomoć mašina kao bi kolko tolko funkcionisali normalno. Da bi se sve ovo koristilo tehnologija mora još napredovati jer nije dovoljno samo da izvršava jednodnostavan zadatak sortiranja sa samo dva različita predmeta.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.