video

Highway Pilot Connect – Umreženi kamioni u konvoju za veću sigurnost i manju potrošnju...

  Iza Highway Pilot Connect sistema stoji kompanija Daimler, koja u saradnji sa Mercedes-Benz radi na ovom velikom projektu. U planu je da projekat Highway Pilot Connect krene u komercijalnu upotrebu od 2025.godine....
senzor za metal uvodna automatika rs

Predstavljen senzor koji proverava da li je riba dobra za jelo

Novi senzor bi brzo i jeftino mogao da detektuje živu ili neki drugi otrovni metal u rekama, jezerima i ribama. Senzor se zasniva na mašini za analizu koja košta nekoliko stotima...

Senzori vlažnosti

Vlažnost predstavlja prisustvo vode u vazduhu. Velika količina vodene pare može predstavljati neprijatnost a može i uticati na proizvodne procese u industriji. Prisustvo vodene pare takođe utiče na različite fizičke, hemijske i biološke...

TURCK inkrementalni enkoder Sendix 5006

TURCK izbacuje Sendix 5006 inkrementalni enkoder, poluprečnika r=2.54cm, koji je izrađen od nerđajućeg čelika i uz garanciju Viton-a da odoleva koroziji i fizičkim oštećenjima u otežanim uslovima rada. Sendix 5006 inkrementalni...

Honeywell industrijski temperaturni senzori

Kompanija „Honeywell Process Solutions“ predstavila je svoj novi proizvod iz linije proizvoda SmartLine, industrijskih temperaturnih senzora koji smanjuju ukupne troškove eksploatacije postrojenja dok ujedno osiguravaju pouzdanost sistema u teškim industrijskim uslovima...

Monitoring, analiza i daljinski nadzor uz nove bežične vibracione senzore

Uprkos napretku postignutom u praćenju vibracija, kao i analitičkoj opremi, izbor senzora i način njihovog postavljanja predstavljaju presudan faktor u određivanju uspeha bilo kog programa za monitoring. Parker Hannfin bežični vibracioni senzori predstavljaju deo naprednog sistema...
kapacitivni_senzori_primena_automatika.rs.jpg

Kapacitivni senzor

Kapacitivni senzori se nalaze u upotrebi od tridesetih godina 20.veka. Ovi senzori realizovani u cevnoj tehnici imaju niz tehničkih nedostataka u odnosu na današnje. Opseg osetljivosti jako mali, senzori nisu...

Senzori koji se koriste kod autonomnih vozila

 Razvoj i napredak autonomnih vozila zavisi u istoj meri ne samo od upravljačkog programa već i od projektantskih rešenja poput senzora i efektora koji čine sam hardver autonomnih vozila.  Senzori predstavljaju opažajnu spregu između...
naslovna_elektronika_baza_znanja_senzori_fotodioda_automatika.rs.jpg

Fotodioda

U elektronici diodа je termo-elektronski element koji propuštа struju sаmo u jednom smeru. Kаd se kаže diodа nаjčešće se misli nа poluprovodnu diodu, а postoji i vаkuumskа dioda. Jednа specijаlnа vrstа...

Infracrveni senzori daljine

Infracrveni senzori koriste infracrvene zrake za detekciju predmeta u okruženju i izvora toplote. Princip merenja udaljenosti do objekta se zasniva na merenju upadnog ugla reflektovanog infracrvenog zraka. Postoje analogni i digitali...

Najnovije vesti