logo abb chr automatika.rs
logo abb chr automatika.rsKompanija „ABB“ potpisala je ugovor sa „CRH Europe Materials“ za pružanje usluga za optimizaciju 12 fabrika u Evropi i USA. CRH je kompanija koja se bavi proizvodnjom različitog građevinskog materijala. ABB ima dugogodišnju saradnju sa CRH u vezi postojećih već instaliranih sistema za proizvodnju cementa, što je uticalo na dobijanje i ovog ugovora.

 CRH je član Svetskog Biznis Saveta za održivi razvoj (World Business Council for Sustainable Development-WBCSD). Kao takva, ova kompanija je sebi postavila niz ciljeva koji obuhvataju pitanja kao što su: koncentracija CO2 i klimatske promene, niža emisija štetnih gasova i smanjenje korišćenja goriva i sirovina. Trenutno, sakupljanje podataka za proračune indikatora ovih pokazatelja vrši se individualno i često ručno. ABB je pouzdan partner koji ima softverska rešenja za ovakve zahteve i može pomoći automatizaciji procesa sakupljanja informacija iz regionalnih servera.

 ABB rešenje pod nazivom „Knowledge Manager“ obuhvata softverske licence, prilagođene aplikacije zahtevima inženjera i puštanje u rad sistema. Instalacija i puštanje u rad započeto je 2012. godine i biće nastavljeno tokom 2013. Početna instalacija već je završena u tri fabrike cementa.

 „Knowledge Manager“ je softversko rešenje koje omogućava korisnicima praćenje ciljeva kvaliteta. Softver omogućava prikupljanje najrazličitijih potrebnih podataka iz fabrike u realnom vremenu. Korisnici zatim mogu da pristupe ovim informacijama u obliku izveštaja, trendova i analiza koje im pomažu u donošenju ključnih odluka za optimizaciju procesa proizvodnje. S obzirom da je softversko rešenje bazirano na internetu, operateri mogu da pristupe informacijama bilo gde i bilo kada. Zbog svog modularnog dizajna ovaj softver se može prilagoditi trenutnim potrebama kupca, kao i dograđivati.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.