MapleSim

MapleSimAdept Scientific pls (Letchworth, Herts) je sredinom decembra prošle godine najavio izlazak MapleSim-a, novog alata za višenamenske simulacije i modeliranje. Posle više meseci testiranja od strane preko 1500 organizacija iz više od  85 zemalja širom sveta, MapleSim je najavljen kao softver koji će moći dramatično da smanji vreme izrade proizvoda, pružajući mogućnost brzog i jednostavnog simuliranja i modeliranja željenih proizvoda. Pomoću najnovijih tehnika modeliranja MapleSim daje mogućnost uštede vremena i troškova tokom kreiranja modela. Korisnik jednostavno kreira dijagram sistema na ekranu, jednako kao što bi to činio na papiru, a softver sam generiše jednačine modela.

MapleSim koristi tehnike simboličkog predprocesiranja jednačina modela, stvarajući jednostavne i efikasne modele. Kod generisan iz ovih pojednostavljenih modela se može eksportovati u real-time aplikacije, kao i u druge vrste aplikacija. Zahvaljujući simboličkom predprocesiranju ovaj kod se izvršava 10 do 100 puta brže kod kompleksnijih modela.

Ovaj softver sadrži moćne alate za dizajniranje modela i njihovu analizu, uključujući dinamičku analizu, kontrolu i optimizaciju. Korisniku je omogućeno i samostalno kreiranje komponenti i njihove dokumentacije. MapleSim je na ovaj način pokušao da svojim korisnicima ponudi softver za napredno simboličko procesiranje sa tradicionalnim numeričkim metodama rešavanja komplikovanih sistema jednačina čime se stvara koristan alat za modeliranje i simulaciju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.